Mazanek, Pavel
Poslední změna: 11.12. 2017

Rehabilitační klinika

Rehabilitační klinika vznikla v roce 1991 a zapojila se samostatně do výuky, vzdělávacích aktivit a výzkumu. Je výukové (pregraduální i postgraduální), vzdělávací, vědeckovýzkumné, metodické a zdravotnické pracoviště v oblasti léčebné rehabilitace. Na klinice probíhá výuka pregreduálního všeobecného lékařství, bakalářského studia fyzioterapie, podílí se na výuce oboru ošetřovatelství. V rámci specializačního studia Aplikovaná fyzioterapie a Ergoterapie po dospělé v praktické části průběžně vzděláváme fyzioterapeuty a ergoterapeuty. V postgraduálním studiu je RHB klinika akreditovaným pracovištěm specializačního vzdělávání lékařů Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor Rehabilitace a fyzikální medicína.

Lůžkové rehabilitační oddělení

funkce, která vznikla v souvislosti s onemocněním, úrazem či operací nebo jde o primární bolestivé stavy hybné soustavy. Kromě ošetřovatelské péče a fyzioterapie v plném rozsahu provádíme i ergoterapii, spočívající v nácviku soběstačnosti a denních činností, včetně použití technických pomůcek. V týmu pracuje i psycholog, sociální pracovnice a logoped.

Ambulance

Zajišťujeme včasnou fyzioterapii, pohybovou léčbu a fyzikální terapii, vodoléčbu, včetně hodnocení funkčního pracovního potenciálu s cílem zapojení do pracovního procesu. Specializovaná péče je v oblasti časné rehabilitace ruky včetně dynamického dlahování, komplexní lymfoterapie a ošetřování pacientů s bolestivými stavy hybné soustavy. Je poskytována ambulantní rehabilitace dětí.

Kineziologická laboratoř

Provádíme diagnostiku i trénink stability a chůze na stabilografické plošině.

Protetické lůžkové oddělení

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s postižením hybné soustavy, zejména po amputacích končetin, zajišťujeme nácvik používání protetických pomůcek a správného stereotypu chůze v protéze. Dále zajišťujeme péči o defekty kožního krytu v souvislosti s amputací.

Kalendář akcí

<červenec 2021>
poútstčtsone
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Dnes: