Mazanek, Pavel
Poslední změna: 16.10. 2013

Ústav soudního lékařství

Ústav soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové zajišťuje kompletní soudnělékařský servis pro region Královéhradeckého kraje.

 

Mezi poskytované služy patří především pitevní provoz dle  zákona č. 372/2011 Sb . O zdravotních službách a dle trestního řádu (pitvy zdravotní nařízené prohlížejícím lékařem i pitvy soudní nařízené orgány činnými v trestním řízení) :

 • provádění pitev osob zemřelých náhlou smrtí mimo zdravotnická zařízení;
 • provádění pitev osob zemřelých násilnou smrtí mimo zdravotnická zařízení včetně pitev osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, pokud jejich hospitalizace byla inidikována z důvodu vnějšího násilí (např. úmrtí po dopravních nehodách či jiných úrazech, intoxikacích, sebevraždách, v souvislosti s napadením druhou osobou);
 • provádění pitev osob zemřelých ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody;
 • provádění pitev osob, u kterých bylo vysloveno podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb;
 • odběry biologického materiálu při pitvě a jejich vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných toxických, omamných nebo psychotropních látek (na Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN HK);
 • provádění identifikačních úkonů, vyšetření krevních skupin, biologických stop atd.

 

Ústav soudního lékařství dále zajišťuje:

 • konzultační a konsiliární činnost pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje;
 • odbornou a znaleckou činnost pro Policii ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení (soudní pitvy v případě, že smrt poškozené osoby byla nebo mohla být způsobena trestným činem a znalecké posudky poskytující orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně-právní kvalifikaci újmy na zdraví);
 • nepřetržitou konzultační činnost a dosah lékařů k výjezdům Policie ČR na místo činu či nálezu mrtvého těla, včetně prohlídek živých pacientů ve zdravotnických zařízeních;
 • pregraduální výuku soudního lékařství pro studenty 5. ročníku studijních oborů všeobecné lékařství a stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (včetně výuky zahraničních studentů);
 • postgraduální studium v oboru soudní lékařství.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: