Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 17.09. 2020

Stomatologická klinika

Stomatologická klinika je sdruženým pracovištěm Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Výuka

Stomatologická klinika zajišťuje zejména pregraduální výuku studentů magisterského studijního programu Zubní lékařství v českém a anglickém jazyce (Dentistry) a podílí se také na výuce studentů dalších magisterských a bakalářských studijních programů vyučovaných na Lékařské fakultě v Hradci Králové.

 

Stomatologická klinika zajišťuje v rámci svého ambulantního provozu po velkou část kalendářního roku praktickou výuku studentů 3.–5. ročníku magisterského studijního programu Zubní lékařství. Výukový program probíhající v současnosti na Lékařské fakultě v Hradci Králové se plně shoduje s předpisy a doporučeními Evropské unie. Již studenti 3. ročníku provádějí v rámci praktických cvičení základní ošetření pacientů pod vedením zkušených učitelů – lékařů. Může se proto stát, že pacientovi bude nabídnuta možnost nechat se ošetřit studentem. Práce studentů je vždy velmi kvalitní, většinou však pomalejší. Ručí za ni lékař - učitel, který postup celého ošetření kontroluje. Samozřejmě, ošetření u mediků je časově náročnější, nicméně pro pacienta to může znamenat výraznou slevu za ošetření (cca o 30%).

 

Stomatologická klinika provádí rovněž některé formy specializovaného postgraduálního vzdělávání v lékařských oborech (ústní, čelistní a obličejová chirurgie a ortodoncie) a podílí se na celoživotním vzdělávání praktikujících zubních lékařů.

Výzkum

Nedílnou součástí práce lékařů Stomatologické kliniky je i vědecká práce a výzkumná činnost, které se dějí nejčastěji formou výzkumných projektů a záměrů, velmi často ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti a ve spojení s doktorským, vědecky zaměřeným typem studia na Lékařské fakultě.

Klinika

Na Stomatologické klinice pracuje v současnosti více než 30 lékařů na 10 odděleních a několik externích spolupracovníků z řad praktických zubních lékařů.

 

Po stránce medicínské klinika přednostně zajišťuje odbornou péči pro pacienty svého regionu, kteří potřebují z různých objektivních důvodů provést ošetření na nemocničním pracovišti, a péči. Širší, nadregionální působnost má pouze Implantologické centrum. Ošetření se provádí ambulantně nebo při hospitalizaci, obvykle po náležité přípravě nemocného k výkonu. Rozsah diagnostických a léčebných výkonů je velmi široký a téměř úplně pokrývá jejich spektrum nabízené současnou stomatologií.

Klinika poskytuje také konziliární služby ostatním nemocničním pracovištím a s řadou z nich úzce spolupracuje při ošetřování společných pacientů.

Stomatologická klinika neprovádí registrace pacientů s výjimkou zaměstnanců Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty. Rutinní ošetřování zubů a dásní na žádost pacientů provádí jen v případě dostatečné kapacity, většinou v rámci výuky studentů.

 

Ústavní pohotovostní služba

Stomatologická klinika provozuje nepřetržitě Ústavní pohotovostní službu (včetně operační příslužby) určenou pro vlastní lůžkové oddělení, pro ostatní pracoviště Fakultní nemocnice a pro pacienty s náhle vzniklými projevy závažných chorob a patologických stavů v oblasti dutiny ústní a obličeje včetně úrazů, ohrožující je vážně na zdraví či na životě. V rámci svých možností provádí lékař této služby i neodkladná ošetření bolestí zubů a dalších bolestivých stavů v dutině ústní pacientů žádajících v nouzi o pomoc v době po 22. hodině, kdy již není otevřeno krajské pracoviště Lékařské služby první pomoci v Hradci Králové. Spektrum výkonů v dutině ústní prováděných v tomto léčebném režimu je výrazně redukováno na zákroky sloužící k odstranění akutních potíží. V případě práce personálu na operačním sálu nebo na jiném pracovišti Fakultní nemocnice musí návštěvník žádající pomoc vyčkat návratu lékaře a sestry na kliniku.

Telefon: +420 495832504

Fotografie

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: