Mazanek, Pavel
Poslední změna: 19.09. 2016

Ústav klinické imunologie a alergologie

Zajišťujeme výuku imunologie v rámci magisterských studijních programů všeobecného a zubního lékařství Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v českém a anglickém jazyce. Je akreditován pro doktorský studijní program Lékařské imunologie, pro habilitační a jmenovací řízení profesorem pro tento obor. Je školícím pracovištěm pro lékaře připravující se v odbornosti alergologie a klinická imunologie. Jsou zde realizovány stáže pracovníků v klinických laboratořích a stáže biomedicínských studijních programů Farmaceutické fakulty UK a Univerzity Pardubice.

Klinická a laboratorní diagnostika poruch imunity

Zajišťujeme diagnostickou a léčebnou péči pacientům s alergickými nemocemi a poruchami imunity. Využíváme pro to přístroje pro funkční diagnostiku. V naší klinické laboratoři jsou k dispozici všechny laboratorní postupy, nutné pro diagnostické rozhodování lékařů všech oborů. Nosnou technologií je mnohobarevná průtoková cytometrie a různé imunochemické metody, především techniky ELISA, imunofluorescence, imunoblot a nově zaváděná luminexová technologie. Pro diagnostiské i výzkumné účely kultivujeme a analyzujeme buněčné kultury.

Vše o zánětech

ÚKIA LF UK a FN je od samého počátku koncipováno jako akademicky orientované pracoviště, jehož integrální náplní je výzkum. Na pracovišti jsou realizovány výzkumné programy, které studují zánět obranný i poškozující. Pozornost je věnována alergickému zánětu. Ve spolupráci s pracovníky Kardiochirurgické kliniky LF UK a FN je studována dynamika zánětlivé reakce indukované kardiochirurgickou operací. Ve spolupráci s odborníky z Porodnické a gynekologické kliniky LF UK a FN je studován podíl zánětu na patogenezi předčasné ruptury plodových obalů. V obou oblastech byly dosaženy prioritní nálezy, které byly publikovány. Pracovníci ÚKIA se podílejí na realizaci výzkumných témat z různých klinik FN. Z mnohých vybíráme dlouholetou aktivitu v hematoonkologii, ovlivnění imunity aferetickými postupy, studium poškozujícího zánětu v revmatologii, gastroenterologii, stomatologii, dermatologii a v infekčním lékařství.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: