Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 16.03. 2022

Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala

Gralova nadace byla založena při Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

absolventem medicíny a Osvětimi

 

prof. MUDr. Tomášem Gralem.

Cíle Gralovy nadace

Gralova nadace je zaměřena výlučně na podporu

  • vzdělávacích a vědeckých snah o mezilidskou toleranci,
  • na výzkum a ovlivnění mezilidské agresivity,
  • respektování lidských a pacientových práv,
  • spojení individuální svobody a individuální odpovědnosti,
  • uplatňování lékařské etiky,
  • propojení odborných medicínských i etických aspektů ve školství a zdravotnictví.