Juranova, Iveta
Poslední změna: 17.05. 2021

Aktuálně z FN HK - povolení návštěv

FN HK povolila při dodržení pravidel návštěvy hospitalizovaných pacientů

17. května 2021
 

Fakultní nemocnice Hradec Králové od dnešního dne při dodržení pravidel povoluje návštěvy hospitalizovaných pacientů. Návštěvy jsou možné denně od 14:00 do 17:00 hodin, návštěvy v jiný čas může ve výjimečných případech povolit ošetřující lékař.
 

Povolena je návštěva maximálně 2 osob k jednomu pacientovi/den. Doba návštěvy je časově omezena na 30 minut. V individuálních případech s ohledem na zdravotní stav může ošetřující lékař návštěvu nepovolit nebo ukončit. Na hematologických a onkologických odděleních jsou návštěvy povoleny pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře. Návštěvy u COVID-19 pozitivních osob jsou povoleny pouze za specifických hygienických opatření, po dohodě s ošetřujícím lékařem, a u osob s nejistou, závažnou prognózou či v konečném stádiu nemoci.
 

Osoba navštěvující pacienta (dále jen návštěva) se musí prokázat dokladem o negativitě antigenního nebo PCR testu, stáří testů je max 48 hodin, návštěva se neléčí s infekcí COVID-19, nemá příznaky COVID-19 ani jiného infekčního onemocnění a nemá nařízenou karanténu. Test nemusí mít návštěva, která doloží doklad o očkování proti COVID-19 (14 dní od dokončeného očkování) a návštěva, která má doklad o prodělání COVID-19 v posledních 90-dnech. Návštěva při vstupu na oddělení a odchodu z oddělení provede dezinfekci rukou, po celou dobu návštěvy má respirátor FFP 2. Při návštěvě na vícelůžkovém pokoji musí mít všechny osoby ochranu dýchacích cest (pacienti i návštěvy).
 

Návštěvy proběhnou v určených prostorách jednotlivých oddělení nebo na pokojích pacientů. Dle zdravotního stavu pacienta a možností oddělení může návštěva proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu.
 

Nedoporučujeme, aby děti do 10 let věku navštěvovaly pacienty.
 

Návštěvy hospitalizovaných dětí – ohledně testování (COVID-19) jsou platné pokyny jako u dospělých osob, doba konání návštěvy a počty osob se řídí provozním a domácím řádem dětské kliniky, vše dle dohody s ošetřujícím lékařem.
 

Přítomnost otců u porodu je povolena bez testu, je zamezen kontakt s dalšími rodičkami a osobami na porodním sále. Podrobnější pokyny jsou uvedeny na internetových stránkách Porodnickogynekologické kliniky FN HK. Přítomnosti třetí osoby u porodu je možná, podmínkou je doložení negativního výsledku antigenního nebo PCR testu max. 48 hodin starého nebo doložení certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní; nebo doložení dokladu o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech. Doprovody u porodu nesmějí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 

V případě potřeby si mohou návštěvy/doprovody po předchozí rezervaci nechat provést antigenní nebo PCR testy v našem Odběrovém centru COVID-19 FN HK. Bližní informace k provozu centra a testování jsou k dispozici na internetových stránkách FN HK.
 

Pravidla jsou stanovena s ohledem na nutnost zajistit bezpečí pacientů.
 

Bc. Jakub Sochor

specialista PR a marketingu FN HK