Juranova, Iveta
Poslední změna: 21.01. 2020

Fakultní nemocnice poděkovala dobrovolníkům

Vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové na setkání poděkovalo dobrovolníkům, kteří pomáhají pacientům jednotlivých klinik a seznámilo je s plány na další rozvoj dobrovolnických aktivit v nemocnici. V nemocnici nyní působí více než desítka dobrovolníků, nemocnice stále hledá další zájemce o tuto aktivitu.

„Společným setkáním, které jsme uspořádali poprvé, jsme chtěli ocenit práci dobrovolníků, kteří jsou pro především dlouhodobě hospitalizované pacienty velmi důležití a poděkovat jim za jejich práci. Nyní dobrovolníci ve FN HK působí na několika klinikách, například na dětské a onkologické,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK Mgr. Dana Vaňková. Nemocnice na náboru a přípravě dobrovolníků spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Diecézní katolické charity Hradec Králové. Poděkování patří také pracovníkům charity za  velmi dobrou dlouholetou spolupráci.

Dobrovolníkem se může stát zájemce starší 18 let, který má čistý trestní rejstřík a je ochoten bez nároku na honorář strávit s pacienty nemocnice jednu až dvě hodiny týdně.

Podle koordinátorky dobrovolníků ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Mgr. Jany Scheinerové nemocnice nyní jedná s několika dalšími zájemci o dobrovolnictví, v nemocnici se také konají školení, kde jsou zaměstnanci blíže seznámeni s činností dobrovolníka na odděleních.

Dobrovolníci společně se zástupci nemocnice a charity hovořili o zkušenostech nejen z jednotlivých pracovišť nemocnice, ale i ze zahraničí.  

„Spolupráce  se zaměstnanci kliniky je skvělá, maminky jsou velmi vděčné za tu možnost setkání a předání zkušeností,“ uvedla například jedna z dobrovolnic z neziskové organizace Motýlek, která pomáhá maminkám předčasně narozených dětí na Dětské klinice FN HK.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové funguje dobrovolnický program od roku 2005, celkem se do dobrovolnické činnost zapojilo více než 220 lidí.

V případě zájmu o dobrovolnictví ve FN HK je možné kontaktovat koordinátorku Mgr. Janu Scheinerovou na e-mailu: jana.scheinerova@fnhk.cz
Bc. Jakub Sochor