Juranova, Iveta
Poslední změna: 15.01. 2020

Rok působení Podpůrného a paliativního týmu ve FN HK

Roční výročí svého působení si v těchto dnech připomíná Podpůrný a paliativní tým (PPT), který ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vznikl díky Nadačnímu fondu AVAST a jeho projektu Spolu až do konce. Hlavním úkolem týmu bylo vytvořit nabídku konzilií, prezentovat ji a následně začít poskytovat podpůrnou péči dle potřeb primárních ošetřujících týmů, pacientů a jejich rodin. Velký prostor v rámci projektu dostalo vzdělávání v obecné i specializované paliaci. Paliativní péče je rozvíjející se medicínský obor, který se snaží zlepšit celkovou kvalitu života pacientů se závažným onemocněním. Jako hlavní nástroje používá komunikační dovednosti, multidisciplinaritu a čas.
 

Na některých klinikách FNHK se již spolupráci ve prospěch vážně nemocných a jejich blízkých daří dobře rozvíjet. V letošním roce bude nutné mimo jiné pracovat na větší srozumitelnosti indikačních kritérií, dobré dostupnosti konzílií a rozšíření služeb týmu o nabídku pomoci psychologa.
 

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se loni uskutečnilo osm kurzů pro zájemce z řad lékařů, sester a sociálních pracovníků. Kurzy se věnovaly specifikům paliativní péče v nemocnicích, velmi užitečné byly semináře dobré komunikace s přihlédnutím ke sdělování závažných zpráv. Proškoleny byly téměř dvě stovky zaměstnanců. 
 

Členové PPT absolvovali stáže na pracovištích jiných velkých nemocnic, kde sbírali zkušenosti již fungujících týmů. Seznamovali se s používanými screeningovými nástroji, s terapeutickými rozvahami i s osvědčenými postupy při stanovení cílů péče. Zajímali se také o dokumentaci konzilií, paliativních plánů i limitace péče.
 

Paliace to je „dobrý život s blbou nemocí“, říká jasně a jednoduše mentor projektu Spolu až do konce MUDr. Ondřej Kopecký. V ČR se paliativní péče rozvíjela nejprve na půdě lůžkových hospiců, následoval velký rozvoj specializované mobilní paliativní péče a nyní jsme svědky postupného zavádění této péče do nemocnic.

Bc. Jakub Sochor