Juranova, Iveta
Poslední změna: 23.01. 2020

Středisko pro výuku kardiopulmonální resuscitace

Fakultní nemocnice Hradec Králové na začátku letošního roku zahájila provoz Střediska pro výuku kardiopulmonální resuscitace (KPR) a řešení urgentních stavů, které zajistí výuku a praktický nácvik resuscitace pro všechny zaměstnance nemocnice. Nový systém je také zaměřen na nácvik rozpoznání a řešení hrozící zástavy dechu a oběhu či trénink týmové spolupráce při resuscitaci.

„Na základě ostrého testování krizových situací v klinických provozech jsme rozhodli posunout formy výuky z dosavadního systému na jednotlivých pracovištích na nový, který bude zaměřen mimo vlastní technické dovednosti nezbytné k provádění KPR také na další úkony, například poskytování první pomoci v definovaných situacích, jakými jsou epileptický záchvat či porucha vědomí a další,“ uvedl lékařský náměstek ředitele FN HK MUDr. Michal Hudík.

Pracoviště nabídne teoretickou výuku prostřednictvím e-learningu, získané znalosti budou ověřeny v testu. Následně si zaměstnanci prakticky vyzkouší resuscitaci dospělého i dítěte na trenažérech propojených s obrazovkou, na kterých je možné sledovat vyhodnocování poskytované pomoci. K dispozici je také simulátor použití AED (defibrilátoru) a další potřebné vybavení.

Pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou v kontaktu s pacienty a také členy resuscitačních týmů na jednotlivých pracovištích jsou připravené rozšířené moduly nácviku, ve kterých je čeká několik modelových scénářů. „Našim cílem je, aby všichni zaměstnanci nemocnice měli opakovanou praktickou zkušenost se včasným rozpoznáním a řešením stavů předcházejících zástavě dechu a oběhu a s poskytováním kardiopulmonální resuscitace podle nejaktuálnějších doporučení České resuscitační rady“,  řekla MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA  z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN HK. Středisko, které je jedním z nejkomplexnějších obdobných pracovišť v České republice, také počítá s ostrými nácviky resuscitace přímo na jednotlivých pracovištích nemocnice.
 
Bc. Jakub Sochor