Juranova, Iveta
Poslední změna: 11.07. 2019

e-Scan: Summer School on Scientific Writing

Ve dnech 8. – 9. července 2019 pořádala Lékařská Fakulta Hradec Králové kurz věnovaný správnému psaní úspěšných článků do časopisů s impakt faktorem. Lektory byli profesor Jeffrey R. Basford, profesorka Andrea L. Cheville a profesor Zelalem Temesgen, všichni z Mayo Clinic v Rochestru. Kurzu se zúčastnilo 26 mladých vědců z Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Poptávka byla mnohem větší, ale počet účastníků byl limitován, aby bylo umožněno vtisknout kurzu interaktivní charakter.

Náplní kurzu byla anatomie úspěšného článku, efektní styl psaní, úprava tabulek a grafů, principy práce redakce časopisů a hodnotícího procesu, etické aspekty a plagiátorství. Důležitou částí setkání byla diskuze nad články připravenými k odeslání jednotlivými účastníky kurzu.

Všichni tři lektoři potvrdili, že jsou vynikajícími odborníky a pedagogy, kurz byl bohatý obsahem a poutavý formou. V závěrečném anonymním písemném hodnocení byla celá akce auditoriem vysoce oceněna.
Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Fotografie