Juranova, Iveta
Poslední změna: 01.04. 2022

Věda a výzkum

Informace o konferencích, vědeckých setkáních, seminářích, novinky z vědy a výzkumu
z pracovišť Lékařské fakulty v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové.
 

Mezinárodní lékařská postgraduální konference 
 

Již tradiční mezinárodní PGS konference se konala v listopadu 2021 a jednalo se o 18. ročník. Na konferenci bylo nominováno 27 účastníků z 9 evropských zemí. Úroveň prezentovaných prací posuzovala mezinárodní komise a udělila 3 hlavní ceny. 

26. ročník Vědecké konference LF HK a FN HK   .... a jak dál?
 

Proděkan Lékařské fakulty v HK prof. Kaška a jeden z organizátorů konference pro Scan připravil malé hodnotící shrnutí k 26. ročníku společné Vědecké konference LF a FN HK. Konference se konala dne 2. února 2022 ve Velké posluchárně LF HK v Šimkově ulici. 
 
Klasifikace a kvantifikace poruch chůze
 
Oddělení Podpory výzkumu FN HK prezentuje jeden ze zajímavých výzkumných úkolů řešených ve Fakultní nemocnici. Jedná se o klasifikaci a kvantifikaci poruch chůze, projekt docenta Oldřicha Vyšaty z Neurologické kliniky FN HK. Součástí článku je i malý medailon vedoucího projektu. 
 
Nové monografie edice Medicína hlavy a krku
 
Součástí odborného setkání otorinolaringologů hradeckého a pardubicého kraje bylo také představení dvou nových monografií z edice Medicína hlavy a krku. První z nich - Historie ORL - 100 let - mapuje vznik a vývoj ORL v českých zemích. Druhá kniha je celostátní učebnicí ORL a chirurgie hlavy a krku. 
 
Semináře pedagogických dovedností
 
Na podzim 2021 proběhly 4 semináře pedagogických dovedností pro lékaře-vyučující v chirurgických oborů a Dětské kliniky.  Článek shrnuje důvody přípravy podobných seminářů, jejich průběh a výsledky. Školení pedagogických dovedností bude i do budoucna součástí celoživotního vzdělávání na LF HK.