Juranova, Iveta
Poslední změna: 29.01. 2020

Workshop s odborníky z University of Nottingham

Ve dnech 21. - 23.1. 2020 se na naší fakultě konalo 3denní pracovní setkání s kolegy z University of Nottingham.

Seema Bagia a Robert Markus jsou specialisté ze School of Life Science Imaging (SLIM) a zaměřují se na konfokální a superrozlišovací mikroskopii, high throughput a high content screening a analýzu obrazu.

Během svého pobytu vedli workshop, jehož náplní byly jednak teoretické poznatky a tipy pro mikroskopii, ale především praktická část zaměřená na sestavení protokolů pro akvizici a analýzu na přístroji ImageXpress (automatizovaný mikroskop pro vysokokapacitní analýzu, který se nachází na naší fakultě). Poslední den kurzu byl věnovaný školení v softwaru FIJI, což je uživatelsky přátelský, open source software pro analýzu obrazu.

Workshopu se zúčastnila desítka zaměstnanců fakulty z Ústavů lékařské biochemie, fyziologie a lékařské biologie a genetiky. Seema a Robert mají bohaté zkušenosti s pořádáním podobných školení a kurzů, a tak byli velmi nápomocni při řešení různých problémů a velmi ochotně odpovídali na veškeré dotazy.  Celý workshop probíhal v milé a přátelské atmosféře, umožnil diskuzi nejen se zahraničními kolegy, všichni účastníci z LF HK měli během těchto tří dnů možnost více prodiskutovat společná témata a rozvinout myšlenky pro spolupráci. 
Celkově byl kurz hodnocen velmi pozitivně, jako dobře připravený a přínosný - 5 hvězdiček ze 4!


 

Fotografie