• Studium a vzdělávání

Studium a vzdělávání

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy patří mezi nejlepší vzdělávací a výzkumné instituce v oboru lékařství v České republice. Vzdělává studenty v magisterských programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém i anglickém jazyce a v bakalářských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence.


Na fakultě studuje ve všech studijních programech více než 1 800 studentů, z nichž asi pětina tvoří zahraniční posluchači. Každoročně na LF HK absolvuje více než 240 nových lékařů. Lékařům fakulta nabízí programy v rámci specializačního vzdělávání, dále programy pro zájemce o celoživotní vzdělávání a více než dvacet doktorských studijních programů. Fakulta se také věnuje biomedicínskému a klinickému výzkumu.


Výuka a výzkum probíhají na 11 teoretických ústavech LF HK a 32 klinických pracovištích sdílených s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.


Proč studovat medicínu právě na Lékařské fakultě v Hradci Králové?
Poslední změna: 2. červenec 2024 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna