Heslo

Switch to english


Pro přístup do sítě je nutná znalost uživatelského jména a hesla.

Své uživatelské jméno (login_name) a heslo získáte ve Výdejním centru průkazů UK. Účet je zřizován automaticky pro každého zaměstnance a studenta fakulty. Je platný pro téměř všechny fakultní i univerzitní aplikace.V případě, že nemáte jinou možnost než online řešení, tak kontaktujte RUK pomocí formuláře zde https://poradna.cuni.cz/sisHeslu věnujte zvýšenou pozornost, protože jeho platnost je omezená, bez něj se nejen nedostanete do fakultní sítě, e-mailové schránky, ale ani se nepřihlásíte na zkoušku.

Zapomenete-li heslo a nemáte univerzitní průkaz, musíte osobně navštívit některé z Výdejních center průkazů UK nebo přímo na fakultě Oddělení výpočetní techniky (2. poschodí, Ústav lékařské biofyziky, první místnost napravo – správci sítě).


Platnost a změna hesla

Heslo se aktualizuje (návod je v příloze) pomocí univerzitního systému správy hesel, který se nazývá Centrální autentizační služba, tzv. CAS:

 https://ldap.cuni.cz


Heslo platí 1 rok ode dne změny, poté expiruje (přístup do sítě přestane fungovat). Před expirací je ho třeba obnovit.Zjištění data expirace hesla

O blížící se expiraci hesla budete předem několikrát informováni emailem. Datum expirace hesla můžete zjistit také v aplikaci CAS podle návodu na konci této stránky.


Co dělat po vypršení platnosti hesla

V případě již neplatného hesla, nelze heslo samostatně změnit. Pro reaktivaci je zapotřebí navštívit:


Výdejní centrum nebo správce sítě.


Pro ověření totožnosti je zapotřebí předložit kartu studenta/zaměstnance.


 • Heslo není možné obnovit prostřednictvím emailu ani telefonicky z důvodu jednoznačného ověření identity.

 • Heslo není možné obnovit resetem hesla ve webovém portálu CAS.

Vlastnosti a tvorba hesla

Na sílu hesla jsou kladeny speciální požadavky:


 • Heslo není založeno na jméně uživatele.

 • Heslo obsahuje alespoň šest znaků.

 • Heslo obsahuje alespoň tři z následujících čtyř kategorií:


  • Velká písmena (A-Z)

  • Malá písmena (a-z)

  • Číslice (0-9)

  • Speciální znaky (například !$#,%,_,@)

 

Časté chyby při zadávání hesla

 • VELKÁ / malá písmena

 • Y/Z – anglická klávesnice při přihlašování

 • 0/O – nula/velké óčko

 

Kontakt


Změna hesla a zjištění data expirace - návodPoslední změna: 18. červen 2024 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna