Studentské spolky

Studentské spolky při Lékařské fakultě v Hradci Králové realizují v průběhu roku mnoho vzdělávacích, společenských, kulturních, studijních a sportovních aktivit jak pro své členy a studenty či zaměstnance LF HK, tak i pro studenty ostatních hradeckých fakult nebo pro širokou veřejnost. Pozvánky na své akce zveřejňují na svých webových stránkách, na webu LF HK a také na sociálních sítích.


Asociace studentů medicíny (ASM)

ASM je studentská organizace působící při Lékařské fakultě v Hradci Králové od roku 1991. Cílem organizace je sdružovat studenty, poskytnout jim podporu při studiu a možnost realizace svých zálib mimo něj. V rámci naplnění těchto cílů organizace provozuje několik místností na koleji Univerzity Karlovy Na Kotli a pořádá různorodé společenské, kulturní, sportovní a zájmové akce pro studenty, zaměstnance LF HK i širokou veřejnost (benefiční studentský koncert, běh Run for Life, Veletrh uplatnění v medicíně atd.)


Webové stránky ASM


IFMSA CZ Hradec Králové

International Federation of Medical Students‘ Associations (Mezinárodní federace sdružení studentů medicíny) je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připravení pro povolání lékaře, usilují o férovou medicínu pro všechny a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice. Svým členům umožňuje dosáhnout těchto cílů skrze výměnné stáže v zahraničí, na kterých mohou na vlastní kůži zažít zdravotnické systémy po celém světě. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a působí již ve 127 zemích světa. Je oficiálně uznávána organizacemi včetně OSN a WHO jako mezinárodní fórum studentů medicíny. V České republice je IFMSA reprezentována členskou organizací IFMSA CZ s pobočkami na všech osmi lékařských fakultách. Základním posláním IFMSA je prohlubovat mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny, rozvíjet jejich znalosti a schopnosti a přispívat k povědomí o zásadních zdravotnických problémech celého světa pod heslem „Think globally, act locally“. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty organizace projektů, které šíří osvětu mezi veřejností všech věkových skupin a prohlubují vzdělání samotných studentů.


Webové stránky IFMSA CZ


Sdružení studentů stomatologie ČR (SSSČR)

Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSSČR) je dobrovolná nezisková organizace. Spolek sdružuje studenty oborů Zubní lékařství a Stomatologie v rámci celé České republiky a vznikl v roce 2000 za účelem zajistit studentům možnost zahraničních stáží. Spolek je členem International Association of Dental Students (IADS), přes kterou organizuje výměnné pobyty našich a zahraničních studentů. Po absolvování zahraniční stáže jim IADS vystaví certifikát o praxi. Cílem spolku je v současnosti pomoci studentům v jejich profesním růstu, nabídnout jim možné zpestření odborného i studentského života a snažit se vytvořit dobrý kolektiv budoucí generace zubních lékařů v ČR.


Webové stránky SSSČR


International Student Union (ISU-LFHK)

ISU je oficiálním orgánem zahraničních studentů LF HK. Pěstuje ducha jednoty, vzájemného porozumění a kulturní výměny. V průběhu akademického roku pořádá vzdělávací semináře, kulturní festivaly, sportovní aktivity a společenské akce. Tyto akce připomínají tradice a dědictví domovské země každého studenta a podporují mezikulturní komunikaci, čímž obohacují život na univerzitě o globální perspektivu.


Facebooková stránka ISU-LFHK


Poslední změna: 11. červenec 2024 09:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna