O fakultě

Lékařská fakulta v Hradci Králové je nejstarší vysokou školou ve východních Čechách. Byla založena jako první z lékařských fakult ihned po druhé světové válce a stala se součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě. Jako součást Univerzity Karlovy dodržuje její etický kodex.


Fakulta se řídí Strategickým záměr Lékařské fakulty v Hradci Králové na období 2021-2025, který rozvíjí myšlenky univerzitní strategie, doplňuje je a konkretizuje pro podmínky LF HK. Strategický záměr navazuje na dlouhodobé záměry fakulty z minulých období, o čemž svědčí formulace vizí fakulty. Zároveň upřesňuje strategické cíle budoucího rozvoje v souladu s nároky, které klade na činnosti fakulty aktuální doba a problematika současného společenského vývoje.


Základními pilíři činností fakulty jsou výuka, věda a výzkum a zahraniční spolupráce.


Kampus UK v Hradci Králové


Výstavba kampusu je společným projekt Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Projekt s názvem „Vzdělávací a výzkumné centrum MEPHARED Univerzity Karlovy v Hradci Králové“ vznikl na základě rozhodnutím UK řešit tíživou prostorovou situaci a nevyhovující zázemí řady fakult UK. Dlouhodobým cílem LF HK i FAF UK je vytvořit organizačně i prostorově funkční propojení pracovišť obou fakult mezi sebou se současným napojením na prostory Fakultní nemocnice Hradec Králové v jedné lokalitě. A tím získat prostředí pro kvalitnější výuku, vědu a výzkum a s tím související propojení teorie s praxí.


Od července 2011 do září 2015 byl realizován projekt výstavby první budovy budoucího kampusu (MEPHARED I). Budova Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové byla otevřena v roce 2015. Výstavba dalších budov kampusu (MEPHARED II) bude zahájena v říjnu 2023 s plánovaným otevřením v roce 2026.


Vizualizace areálu kampusu
Vizualizace areálu kampusu
Poslední změna: 20. červen 2024 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna