Akademické kvalifikace

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem představují klíčové procesy v akademickém životě naší lékařské fakulty, které zajišťují vysoký standard odborné způsobilosti a vědecké kvality našich pedagogů. Habilitační řízení je zaměřeno na dosažení titulu docent, který je udělován jednotlivcům s významnými vědeckými výsledky, pedagogickou praxí a schopností samostatně vést vědeckou práci. Tento titul nejen potvrzuje odbornou způsobilost kandidáta, ale také jej opravňuje k samostatnému vyučování a vedení výzkumných projektů na naší fakultě.


Proces jmenování profesorů pak představuje nejvyšší akademické uznání, které může být na naší fakultě uděleno. Profesorství je udělováno odborníkům, kteří se dlouhodobě věnují vědeckému bádání, mají rozsáhlou pedagogickou praxi a přispěli významnými publikacemi či inovacemi v jejich oboru. Jmenovací řízení zohledňuje nejen odborné a vědecké kvality, ale také schopnost kandidáta přinášet nové poznatky do výuky a aktivně se podílet na rozvoji lékařské vědy.


Oba tyto procesy jsou zárukou, že na naší lékařské fakultě působí špičkoví odborníci, kteří jsou nejenom výbornými pedagogy, ale také významně přispívají k vědeckému pokroku. Habilitační a jmenovací řízení tak posilují naši pozici jako přední vzdělávací a výzkumné instituce v oblasti medicíny, kde kvalita výuky a vědecká excelence jdou ruku v ruce s naším posláním přinášet nejnovější poznatky a inovace do praxe.


Kontakt:


Ing. Gabriela Hrubecká


Poslední změna: 24. červen 2024 13:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna