Biobanka BBMRI

prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.


Banka biologického materiálu na Fingerlandově ústavu patologie (FÚP) je primárně zaměřena na sběr a uchovávání nativních vzorků nádorové tkáně pomocí kryokonzervace. Kryokonzervace je metoda, která pomocí hlubokého zmražení při nízkých teplotách ve speciálním zařízení zachovává neporušenou antigenní a genetickou výbavu tkáně. Takto upravenou tkáň lze za ideálních podmínek uchovávat po neomezeně dlouhou dobu. Metoda je vhodná především pro tkáně nádorového původu, kde se předpokládá analýza DNA, RNA či proteinů nádorových buněk z diagnostických, prognostických, prediktivních a výzkumných důvodů.


Kryokonzervace tkání na našem pracovišti je k dispozici všem klinikám a ústavům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové. V současné době jsou touto metodou uchovávány vzorky zhoubných nádorů prsu, trávicího ústrojí, oblasti hlavy a krku, vaječníků, plic a mozku a vzorky lymfatických uzlin při hematologických chorobách. Za součást biobanky lze v jistém smyslu též považovat materiál z výše uvedených nádorových diagnóz archivovaný ve formě tkáně fixované formalinem a zalité do parafinu.


Banka biologického materiálu FÚP je zapojena do české části velké distribuované výzkumné infrastruktury celoevropského významu – BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), jejímž cílem je vytvoření a provoz sítě bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum.


Zasílání materiálu ke kryokonzervaci.

Zasílání materiálu ke kryokonzervaci je podrobně popsáno v Laboratorní příručce.

V krátkosti lze shrnout:


 1. Materiál je na FÚP zasílán výlučně nativní (tj. nefixovaný) v co nejkratší době od odběru.

 2. S materiálem je nutné zaslat 2 řádně vyplněné průvodky a pacientem podepsaný informovaný souhlas.

Poskytování materiálu z biobanky

Poskytování materiálu z biobanky se řídí následujícím postupem:


 1. Prvotní komunikace s biobankou probíhá zásadně přes komunikátor Negotiator.

 2. Pokud není žadatelova žádost zamítnuta v této první fázi, pak je nutné zaslat prof. MUDr. Janu Lacovi, Ph.D., vyplněnou

  Žádost o vydání kryokonzervovaného materiálu, a to včetně povinných příloh, kterými jsou:

    a. 

  podrobná specifikace projektu a

    b. 

  stanovisko etické komise.

 3. Žádost je následně postoupena k posouzení členům Rady biobanky a na základě jejich vyjádření je žádost schválena nebo zamítnuta.

Kontakt

prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie - tajemník

Fingerlandův ústav patologie - zástupce přednosty


Email: lacoj@lfhk.cuni.cz

Email: lacojan@fnhk.cz

Telefon: +420 495 832 548


Poslední změna: 1. září 2023 08:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna