Vivárium

Vivárium je podpůrné výzkumné pracoviště pro všechny preklinické ústavy a společná pracoviště LF HK UK a FN HK Vivárium slouží k chovu a výzkumu laboratorních zvířat, která jsou nezbytná pro pokročilý biomedicínský výzkum. Vědci zde provádějí experimenty zaměřené na pochopení nemocí, vývoj nových léčebných metod a testování léčiv.


V moderním prostředí vivária jsou dodržovány přísné hygienické a etické standardy, práce na pracovišti splňuje z hlediska ochrany zvířat nároky dané platnými zákony a vyhláškami. Tyto činnosti jsou konzultovány a kontrolovány Odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek laboratorních zvířat. Pověřený veterinární lékař vykonávající dohled nad péčí o zvířata neshledal během pravidelných inspekčních návštěv také žádná pochybení. Zvířata jsou pravidelně sledována také prostřednictvím patologicko-anatomických pitev a mikrobiologickými vyšetřeními na Zdravotním veterinárním ústavu.


Vivárium je vybaveno špičkovými technologiemi pro monitorování a analýzu biologických procesů. Zajišťuje tak klíčovou podporu pro vzdělávací a výzkumné aktivity fakulty, přispívající k pokroku v medicíně a zlepšení lidského zdraví.
Poslední změna: 11. červenec 2024 12:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna