Národní programy

Všechny projekty LF HK jsou přehledně uvedeny níže v členění dle  poskytovatelů podpory


Národní plán obnovy (NPO)


AZV ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky


 • LF HK je řešitelem projektů:


  • NV19-09-00237 Klinicko-patologické a molekulární faktory detekované v metastázách, které předpovídají odpověď na léčbu karcinomu tlustého střeva

   hl. řešitel: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.


  • NU20-03-00360 Vliv hypoxie na terapeutickou odpověď u pacientů s glioblastoma multiforme

   hl. řešitel: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.


  • NU20-09-00454 Postoje rodičů a laické veřejnosti k očkování: Hodnocení a intervence na podporu důvěry v očkování

   hl. řešitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.


  • NU22-01-00151 Identifikace miRNAs asociovaných s familiární hypercholesterolémií: epigenomická studie detekující variabilitu odpovědi v závislosti na typu hypolipidemické terapie

   hl. řešitel: prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.


  • NU22-06-00039 Distanční zraková rehabilitace slabozrakých seniorů s makulární degenerací – srovnávací studie kvality života a zrakových funkcí po implantaci makulární čočky nebo při použití monokulární dioptrické hyperkorekce

   hl. řešitel: prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.


 • LF HK je spoluřešitelem projektů:


  • NU21-07-00550 Využití ketogenní diety v léčbě dědičných poruch ATP syntázy

   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

   (příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, odpovědný řešitel: RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.)


  • NU21-01-00259 Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a glukózy při syndromu obstrukční spánkové apnoe

   Moustafa Elkalaf, MBBCh, Ph.D.

   (příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, odpovědný řešitel: doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.)


  • NU23J-07-00018 Proces stárnutí u pacientů s nádorem hlavy a krku

   MUDr. Pavel Borský, Ph.D.

   (příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové, odpovědný řešitel: Ing. Helena Párová, Ph.D.)


  • NU23-08-00439 Nové inhibitory FLT3 tyrozinkinázy v léčbě leukémie

   prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

   (příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové, odpovědný řešitel: doc. PharmDr. Jan Korábečný, Ph.D.)


  • NU23-08-00256 Hit-to-lead vývoj malých molekul pro zlepšení radiační ochrany v terapii a diagnostice

   prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

   (příjemce: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, odpovědný řešitel: doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.)

GA ČR

Grantová agentura České republiky


 • LF HK je řešitelem projektu:


  • 23-06558S Úloha signalizace spojené s poškozením DNA v rozvoji antracyklinové kardiotoxicity a její farmakologické ovlivnění

   hl. řešitel: doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.


 • LF HK je spoluřešitelem projektů:


  • 21-16195S Využití chemické biologie pro studium antracyklinové kardiotoxicity a farmakologické kardioprotekce se zaměřením na topoisomerasu II beta

   doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

   (příjemce: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, řešitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.)


  • 22-05167S Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění

   prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

   (příjemce: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, řešitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.)


  • 22-14961S Vliv přímého ovlivnění endoglinu na rozvoj hlavních komplikací metabolického syndromu: aterogeneze a nealkoholové steatohepatitidy

   prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

   (příjemce: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, řešitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.)

TA ČR

Technologická agentura České republiky


 • LF HK je spoluřešitelem projektu - program Trend:


  • FW06010021 Výzkum a vývoj speciálních textilií pro ochranu při nouzových a krizových situacích „TexPrevent“

   doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

   (příjemce: Výzkumný ústav bavlnářský Ústí nad Orlicí, a.s.,

   hlavní řešitel: Ing. Marie Vrbová, CSc.)


 • LF HK je spoluřešitelem projektů - Centra kompetence:


  • TN02000122 Rekombinantní technologie pro medicínu

   prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

   (příjemce: Univerzita Palackého,

   hlavní řešitel: prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.)


  • TN02000122/001N Terapeutika rekombinantního a přírodního původu

   prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

   (příjemce: Univerzita Palackého,

   hlavní řešitel: prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.)


Poslední změna: 11. červenec 2024 10:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna