Projektová podpora

Grantové a zahraniční oddělení (GZO)

metodicky a organizačně podporuje oblast vědy a výzkumu na LF HK, podílí se na zpracování výsledků a analýz v oblasti vědecko-výzkumné činnosti a spolupracuje na vytváření strategie rozvoje fakulty vč. strategického záměru a jeho akčních plánů. GZO poskytuje konzultace a asistenci při přípravě výzkumných projektů (např. GAČR, AZV, interní soutěže UK) a provází celým procesem jejich realizace, včetně vedení dokumentace, komunikace s poskytovatelem a vyúčtování přidělených prostředků.


Pracovníci oddělení vyhledávají a cíleně šíří informace o vyhlášených veřejných soutěžích a výzvách pro předkládání žádostí o granty, dotace a příspěvky. Právě dotační management je silnou stránkou oddělení. Projektoví a finanční manažeři řeší vzdělávací i vědecko-výzkumné projekty národní i mezinárodní tzv. „od A do Z“, tzn. zajišťují přípravu, realizaci a udržitelnost projektů financovaných z evropských fondů.


Oddělení také zprostředkovává možnosti mezinárodní spolupráce a zahraničních mobilit pro zaměstnance a studenty fakulty vč. programu Erasmus, koordinuje a kontroluje agendu zahraničních pracovních cest zaměstnanců fakulty a organizačně zajišťuje přijímání návštěv ze zahraničí. Pověření pracovníci připravují a rozesílají informace o nabídkách zahraničních pobytů, organizačně zajišťují výběrová řízení a komunikaci se studenty/zaměstnanci před, během i po ukončení mobility.


GZO spolupracuje na propagaci vědecko-výzkumné činnosti a rozvojových aktivit fakulty, podílí se na organizaci vědeckých setkání a popularizaci vědy.


GZO najdete na Děkanátu LF HK na adrese Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.

Tým GZO

Ing. Eva Macourková

vedoucí Grantového a zahraničního oddělení

vedení oddělení

mezinárodní projekty

transfer technologií a duševní vlastnictví

kontaktní údaje


Národní a univerzitní programy - kancelář A-203

Hana Horká

administrátorka projektů

program Cooperatio

GA ČR, AZV ČR

GA UK a další

kontaktní údaje


Evropské projekty - kancelář C-206

Mgr. Petra Kubizňáková

projektová a finanční manažerka

OP JAK Ph.D. Infra pro UK

OP JAK BraDy

OP VVV udržitelnost

kontaktní údaje

Sára Podhrázská

projektová administrátorka

NPO eINFORMATIKA

program VL+15

GZO další agendy

kontaktní údaje

Ing. Lucie Jasinková

specialistka veřejných zakázek a finanční manažerka

OP JAK BBMRInv

OP JAK OncoPharm

krajské a další dotace

kontaktní údaje

Mgr. Tereza Silbernaglová

projektová a finanční manažerka

Visegrad Fund WELLBEING

OP JAK BIPOLE

OP JAK NetPharm

OP JAK OncoPharm

kontaktní údaje


Evropské projekty - kancelář C-310

Ing. Radka Dvořáková

projektová manažerka

program Cooperatio

NPO Transformace pro VŠ

kontaktní údaje

Ing. Lucie Brejchová

finanční manažerka

OP JAK Ph.D. Infra pro UK

OP JAK NetPharm

OP JAK OncoPharm

kontaktní údaje

Kancelář C-116

Mgr. Karolína Fischerová

specialistka veřejných zakázek a projektová manažerka

OP JAK Ph.D. Infra pro UK

OP JAK BBMRInv

OP JAK ERDF příprava

kontaktní údaje

Ing. Veronika Špačková

programová manažerka

program VL+15


kontaktní údaje


Poslední změna: 9. červenec 2024 09:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna