Popularizace vědy a osvěta

Noc vědců Týden mozku VědaFest Besedy Na Hradě


Týdny pro duševní zdraví Mezinárodní den žen a dívek ve vědě


Světový den boje proti rakovině Světový den diabetu


Světový den zdraví Poznej sílu prevence


Noc vědců

Do vědecko-popularizační akce Noc vědců, která se České republice koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi, se Lékařská fakulta v Hradco Králové zapojuje každoročně. V předchozích letech si pro návštěvníky připravila interaktivní prezenční program a v době pandemie také on-line vysílání na fakultní YouTube kanál, kde je možné ho stále zhlédnout.


Další ročník akce na LF HK se uskuteční 27. září 2024 od 17:00 hodin v budově Výukovéhocentra LF HK v areálu Fakultní nemocnice a tématem je Proměna.Proběhlé ročníky Noci vědců na LF HK.Týden mozku

V rámci festivalu Akademie věd České republiky s názvem Týden mozku LF HK pravidelně pořádá panelové diskuze pro širokou veřejnost na témata spojená s výzkumem mozku a neurovědami. V minulých ročnících proběhly debaty o bolesti a její léčbě, vlivu složení stravy na fungování mozku a o zdravém spánku a jeho významu pro regeneraci těla.Proběhlé ročníky Týdne mozku na LF HK.VědaFest

Největší venkovní vědecko-popularizační akce v České republice s názvem VědaFest se koná každý rok v pracovní den na konci června v pražských Dejvicích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) a v přilehlé Technické ulici. Akce je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí a stánek LF HK se tradičně nachází v sektoru Univerzity Karlovy. Pro návštěvníky si naši medici připravují zábavný interaktivní program, během kterého si mohou vyzkoušet vybrané lékařské činnosti.


LF HK na VědaFestu v předchozích letech.Poznej sílu prevence

Nová preventivně-osvětová akce pro širokou veřejnost, kterou pořádají studenti LF HK ve spolupráci s Ústavem preventivního lékařství. Akce se formou přednášek, workshopů a miniveletrhu zaměřuje na témata spojená s prevencí onemocnění a se zdravým životním stylem.První ročníkBesedy Na Hradě

Lékařská fakulta v Hradci Králové pořádá pro své studenty, zaměstnance i širokou veřejnost pravidelné preventivně-osvětové besedy na různá témata spjatá s lékařstvím a péčí o zdraví. Besedy se konají v prostorách Galerie Na Hradě, a to buď přímo v galerii, nebo ve vedlejší seminární místnosti.


Proběhlé Besedy na Hradě.Týdny pro duševní zdraví

Lékařská fakulta v Hradci Králové si každoročně připomíná Světový den duševního zdraví, který připadá na 10. října. Zapojuje se do celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (10. září–10. října) pořádáním debat, besed a doplňkových aktivit jak pro své studenty a zaměstnance, tak i pro širokou veřejnost.Proběhlé ročníky Týdnů pro duševní zdraví na LF HK.Mezinárodní a světové dny

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který připadá na 11. února, Lékařská fakulta v Hradci Králové každoročně představuje formou rozhovorů a článků čtveřici zajímavých lékařek a mediček z LF HK, které se věnují vědecké činnosti. Jednotlivé rozhovory a články jsou k dispozici zde.


Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě vyhlásilo v prosinci 2015 Valné shromáždění Organizace spojených národů a tento den má připomenout, že ženy mají zásadní úlohu ve vědeckém světě a že je potřeba jejich zapojení do výzkumné činnosti podpořit.


Mezinárodní den žen a dívek ve vědě na LF HK v předchozích letech.


Světový den boje proti rakovině

Mezinárodní den boje proti rakovině si každý rok připomínáme 4. února. Jeho cílem je zvýšit všeobecné povědomí o nádorových onemocněních, jejich prevenci, diagnostice a léčbě.


V roce 2023 jsme si tento den připomněli speciálním dílem podcastu LF HK Medicast s doc. Igorem Sirákem na téma Onkologie a radioterapie. Epizoda podcastu je k poslechu v podcastové aplikaci.


V roce 2022 uspořádala LF HK u jeho příležitosti online vysílání debaty na téma Mýty, fakta i naděje současné onkologické léčby, jejímiž hosty byli pan profesor Stanislav Filip z Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové a pan profesor Bohuslav Melichar z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.Světový den diabetu

Světový den diabetu připadá na 14. listopadu a jeho smyslem je důraz na prevenci, jejímž základem je zdravý životní styl. U příležitosti tohoto dne LF HK v roce 2021 připravila pro veřejnost online vysílání panelové diskuze.Světový den zdraví

U příležitosti Světového dne zdraví 7. dubna uspořádala LF HK v roce 2022 pro veřejnost besedu Na Hradě na téma Pohyb jako lék.


Poslední změna: 11. červenec 2024 09:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna