Společenské akce a kultura

Slavnosti a setkání

Fakulta pořádá slavnostní setkání k výročím založení fakulty i dalším významným datům, jako je např. výročí sametové revoluce. Zaměstnanci se mimo dalších společenských a sportovních akcí pravidelně setkávají na předvánoční besídce. Dlouhou tradici má také Reprezentační plesy LF HK Zahraniční studenti organizují rovněž slavnostní Graduation Night nebo akci oslavující kulturní rozmanitost s názvem Culture Day. Fakulta se také snaží provazovat českou a zahraniční komunitu studentů pořádáním akce Czech and English Meets. K předání podrobných informací o možných zahraničních výjezdech v rámci studia pak fakulta pravidelně pro studenty organizuje akci Mobility Night.

Reprezentační ples

Každoročně se koná v Kongresovém centru Aldis tradiční Reprezentační ples Lékařské fakulty, který organizuje Asociace studentů medicíny ve spolupráci s LF HK. Ples bývá slavnostně zahájen předtančením a projevem pana děkana. Program večera bývá pestrý a návštěvníci si mohou zatančit na na klasické i latinskoamerické tance, těšit se na tombolu, ale také tradiční půlnoční překvapení v podobě originálního tanečního vystoupení studentů LF HK.Více o akci zde.Graduation Night

Zahraniční studenti pravidelně pořádají velkolepou rozlučku se studiem v Petrof Gallery.
Culture Day

Zahraniční studenti Lékařské fakulty v Hradci Králové každoročně pořádají Culture Day, tradiční oslavu kulturní rozmanitosti studentů. Tuto akci pořádá Mezinárodní studentská unie při LF HK (International Student Union) a jejím cílem je představit jednotlivé rodné země a kultury studentů, nechat nahlédnout do jejich tradic a národních identit. Studenti, někteří oblečení v tradičních oděvech, prezentují u svých stánků směsici nevšedních národních pokrmů, které se svými krajany společně předem připraví. Stánky vždy nápaditě ozdobí do národních barev a nesmí chybět vlaječky a předměty typické pro dané země. Návštěvníci akce mají možnost ochutnávky pokrmů, ale také se mohou dozvědět spoustu zajímavých kulturních a historických informací z rozličných koutů světa. Závěrem programu bývá kulturní vložka v podobě tanečních a hudebních vystoupení.
Czech and English Meets

Zahraniční a čeští studenti se mohou seznámit v rámci akce Czech&English Meets, která probíhá dvakrát do roka ve Sloupovém sále v Galerii Na Hradě a přilehlé seminární místnosti. Jedná se o neformální podvečerní posezení studentů ze zahraničních a českých programů, v rámci kterého si procvičí jazyk, ale zároveň mohou poznat jeden druhého. Cílem akce je navázání kontaktů, předání kulturních tradic a také zlepšení jazykových dovedností. Součástí akce je zábavný kvíz a občerstvení. Více o akci zde.Mobility Night

Cílem pravidelné akce Mobility Night je seznámit studenty s možnostmi mezinárodních mobilit v rámci naší fakulty. Akce se koná v sále Galerie Na Hradě a přilehlé seminární místnosti a každoročně se jí účastní zhruba padesátka studentů, kteří dorazí poslechnout se příspěvky a prezentace týkající se mobilit a jejich financování, doporučení koordinátorů ohledně těch nejlepších výjezdů a také zkušenosti a zážitky starších studentů, kteří už do zahraničí vyjeli. V roce 2022 byla na akci představena nová brožura LF HK Mobility, která vznikla ve spolupráci ASM a GZO LF HK a která přehledně shrnuje možnosti výjezdů v rámci naší fakulty. Studenti mají samozřejmě v průběhu akce možnost se zeptat na vše, co je zajímá, a to i v rámci neformální části večera – u podávání občerstvení a poslechu doprovodného hudebního vystoupení.Více o akci zde.Koncerty

Studenti pod hlavičkou Asociace studentů medicíny při LF HK organizují v listopadu podzimní studentské koncerty u příležitosti připomínky událostí 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii. Poslední roky se nesou koncerty v benefičním duchu, celý výtěžek ze vstupného věnují studenti na léčbu vybraného, vážně nemocného dětského pacienta.Více o akci zde.Výstavy

Lékařská fakulta v Hradci Králové přispívá ke kulturnímu dění ve městě pořádáním výstav malby, grafiky a fotografií umělců jak z Královéhradecka, tak i z jiných regionů. Výstavy probíhají od roku 1990 ve foyer v 1. patře budovy teoretických ústavů LF HK v Šimkově ulici a od roku 2006 především v prostorách budovy Na Hradě, kde fakulta otevřela Galerii Na Hradě, výstavní plochu ve zrekonstruovaném Sloupovém sále.


Přehled právě probíhajících výstav zde.Poslední změna: 19. červen 2024 15:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna