Další možnosti výjezdů a finanční podpory

IFMSA


IFMSA CZ je členskou organizací celosvětově působící IFMSA, která sdružuje přes 1,3 milionů studentů medicíny z celého světa. Jejím cílem je organizování klinických i výzkumných stáží v zahraničí, ale také pořádání projektů zaměřených na veřejné zdraví, pohlavní choroby a AIDS, lékařské vzdělávání a lidská práva a mír.


Hradecká pobočka IFMSA ve spolupráci s Katedrou tělesné výchovy pořádají každoročně před začátkem akademického roku seznamovací a sportovní soustředění pro nově přijaté studenty medicíny (budoucí první ročník).


CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

 

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestrupostgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s.

 

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF HK je zapojen v síti s názvem Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders.

 

V rámci programu je možné vycestovat v rámci výše uvedených zemí a získat stipendium na studijní pobyt, stáž, účast na letní škole nebo workshopu. Více informací o programu naleznete zde.

 

Zájemci o účast v programu CEEPUS se mohou obracet na Ing. Evu Macourkovou.


4EU+

Univerzita Karlova je členem European University Alliance (4EU+, 4EU+ Alliance), partnerství osmi předních evropských univerzit: Heidelberg Universität, Paris-Panthéon-Assas University, Sorbonne Université, University of Copenhagen, Université de Genève, Università degli Studi di Milano, University of Warsaw a Univerzity Karlovy. Toto partnerství umožňuje studentům a zaměstnancům účastnit se mnoha vzdělávacích, vědeckých nebo volnočasových aktivit – kurzů nebo letních škol jak prezenčně, tak online.


Univerzita má také smlouvy s mnoha univerzitami po celém světě. Ty umožňují studentům účastnit se vzdělávacích a výzkumných pobytů či stáží, jazykových kurzů, zimních/letních škol atd. Univerzita má smlouvy s institucemi ve 28 zemích světa, včetně Spojených států amerických, Japonska nebo Izraele.


Meziuniverzitní dohody

Účelem uzavírání meziuniverzitních dohod je podpora a prohloubení vědecké spolupráce v oblasti výzkumu a výuky mezi Univerzitou Karlovou v Praze a zahraniční univerzitou.

 

Tyto dohody podporují mobility studentů, doktorandů a vědecko-pedagogických pracovníků, vědecko-výzkumnou spolupráci na projektech, publikaci výsledků této činnosti a vědecká setkání ve formě konferencí, přednášek a seminářů, výměnu studijních materiálů a publikací.


Centrum strategických partnerství UK

Univerzita Karlova věnuje speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.


Mezifakultní dohody

Fakulty nabízejí také výměnné zahraniční pobyty pro vědecko-pedagogické pracovníky a studenty na základě fakultních dohod, tj. smluv uzavřených mezi danou fakultou a zahraniční univerzitou.

 

Informace o fakultních dohodách poskytuje Grantové a zahraniční oddělení LF.


Poslední změna: 4. červenec 2024 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna