Prezentace proběhlých mobilit

Mgr. Michal Kuchař z Ústavu anatomie

V termínu od 16. do 29. října jsem pobýval na stáži v rakouském Štýrském Hradci (Graz). Návštěva, která se uskutečnila na pozvání přednosty místního anatomického ústavu prof. Nielse Hammera, mi dala možnost zúčastnit se výuky místních studentů medicíny i nahlédnout do probíhajícího projektu Dynamic HIP-II. Cílem tohoto projektu je sestavení robotického chirurgického simulátoru s využitím virtuální reality. Štýrský Hradec je krásné historické město se spoustou kulturního i sportovního vyžití a určitě stojí za návštěvu.


PharmDr. Natália Birknerová - studentka

Svou šestiměsíční stáž absolvuji v hlavním městě Slovenska, ve společnosti MultiplexDX, kde jsem součástí týmu renomovaných specialistů z oblasti biochemie, biologie a biofyziky s působností v předních světových farmaceutických společnostech a výzkumných institucích jako jsou Rockefeller University či National Cancer Institute.

MultiplexDX je jednou z nejinovativnějších biotechnologických společností, která byla vytvořena s cílem přinést revoluční technologie na trh personalizované molekulární diagnostiky. Posláním MultiplexDX je eliminovat chybnou diagnostiku rakoviny vytvářením spolehlivých, 100% přesných, kvantitativních a cenově dostupných diagnostických testů. V MDX kombinují vizualizační a sekvenační technologie pro kvantifikaci sedmi, nebo více markerů rakoviny, aby každé diagnóze poskytly specifický „čárový kód“, který bude indikovat nejen typ rakoviny, ale také dobu trvání personalizované léčby.

RNDr. Martin Uher - Ústav lékařské biochemie

Řezno (Regensburg) se řadí mezi města zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Je to zásluhou zejména řady významných památek a historických objektů. Bohatá historie města sahá až do 12.-13. století. Za zmínku stojí také poměrně mladá univerzita, která zde dala, ve spojení s fakultní nemocnicí, vzniknout mezinárodně uznávaného centra pro výzkum a výuku. Zde ve fakultní nemocnici na pracovišti klinické chemie a laboratorní medicíny absolvuji tříměsíční stáž, kde pod odborným vedením získávám nové zkušenosti s využitím a vývojem analytických metod pro stanovení lipidů. Vysoká úroveň pracoviště činí stáž velmi přínosnou, stejně tak jako návštěva tohoto krásného kulturně a památkově bohatého města.


Václav Stejskal - student

Jako student 4. ročníku doktorského studia jsem díky naší fakultě a profesoru Temesgenovi mohl vyrazil na stáž do nejproslulejší nemocnice na světě – Mayo kliniku v Rochesteru, MN, USA. Své místo jsem našel na zdejším oddělení patologie, mým školitelem se stal prof. Graham, který se věnuje nemocem zažívacího traktu. Jakožto patolog ve specializační přípravě je pro mě stáž neskutečným zdrojem nových poznatků a zkušeností. Každý den mám možnost chodit na odborné semináře a konference nebo si prohlížet zajímavé a velmi vzácné bioptické případy. Mou hlavní náplní je pak práce s umělou inteligencí, kterou učíme rozpoznávat různé druhy tkání a buněk na digitalizovaných preparátech.

Stáž na Mayo ale není jenom o práci. Rochester je velmi příjemné, multikulturní a bezpečné město, plné akcí, přírodních parků, jezer a cyklostezek. Za návštěvu stojí i zdejší galerie umění a řada restaurací a kaváren. Nedaleko kliniky také působí dobrovolnická organizace, která zdarma pomáhá lékařům z cizích zemí zlepšit si angličtinu.

Jde o jedinečný zážitek se vzpomínkami a zkušenostmi na celý život, díky kterému jsem poznal řadu nových lidí. Pokud se vám naskytne možnost na Mayo vyrazit, určitě tuto příležitost využijte!


Barbora Vítovcová - studentka

V průběhu studia jsem měla možnost strávit 9 měsíců na studijní stáži na Fakultě přírodních věd Univerzity Utrecht. Zde jsem měla příležitost pracovat s výzkumnou skupinou prof. Akhmanové, zabývající se především mikrotubulárním cytoskeletem buňky, a pracovat na místním zobrazovacím centru, díky čemuž jsem se dostala k práci s různými mikroskopickými technikami.

Výzkumná skupina prof. Akhmanové vznikla v roce 2001 v Erasmus Medical Center na Univerzitě v Rotterdamu a v roce 2011 se přestěhovala na Univerzitu v Utrechtu. Zabývá se především cytoskeletální organizací a procesy buněčného trasportu. V rámci této stáže jsem měla příležitost využít zkušenosti a techniky této výzkumné skupiny pro práci na projektu, kterým se zabývá Ústav lékařské biologie a genetiky jakožto mé vysílající pracoviště, a zabývat se strukturou a organizací mikrotubulárního cytoskeletu v glioblastomoých buňkách a možnostmi jeho ovlivnění. Díky této stáži jsem měla možnost vyzkoušet si mnoho nových mikroskopických technik a získat cenná data. Vysoká úroveň pracoviště a jiná primární orientace vedeného výzkumu učinila tuto stáž vysoce přínosnou a otevřela nové možnosti pro další výzkum, velmi přátelský a otevřený přístup všech členů výzkumného týmu, bohatá historie a krása města zároveň vedla k velmi příjemnému a zábavnému pobytu a celkové zkušenosti.

Utrecht je čtvrté největší město Nizozemska a zároveň významný železniční uzel země. Je také střediskem církevní správy a domovem největší univerzity v zemi – Utrecht University. Utrechtská univezita byla založena v roce 1636 a řadí se tak mezi nejstarší univerzity na území Nizozemského království. Mezi její absolventy patří mimoděk 12 držitelů Nobelovy ceny a univerzita se pravidelně umisťuje v žebříčku 100 nejlepších univerzit světa.


MUDr.Pavel Póczoš, Ph.D.-Neurochirurgická klinika

Vedle mobility studentů je jednou z klíčových aktivit evropského výměnného programu Erasmus+ i mobilita zaměstnanců jak akademických, tak i neakademických. Tahle forma internacionalizační strategie Univerzity Karlovy má za cíl rozvoj vztahů se zahraničními univerzitami, prohlubování spolupráce za účelem společné projektové činnosti, propagaci dobrého jména UK doma i v zahraničí, získávání mezinárodních zkušeností s výukou v zahraničí a v neposlední řadě taktéž zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců UK. Druh pobytu pod název „školení zaměstnanců“ Programu mobility poskytnul ideální krytí pro můj 5denní školicí pobyt na neurochirurgickém pracovišti Boloňské univerzity.

Boloňská univerzita (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) je nejstarší univerzita na světě. Většina pramenů datuje její založení do roku 1088. Historicky je především známa pro výuku světského a kanonického práva. Na konci 13. století se Boloňská univerzita stala nejoblíbenější institucí v Evropě pro studium medicíny, přitahující studenty z celé Itálie a mnoha dalších zemí. Status Boloně byl dále posílen, když jí papež Nicolas II v roce 1292 udělil bulu, umožňující všem absolventům medicíny vyučovat po celém světě. Průkopnické snahy nakonec vyvrcholily první oficiálně schválenou systémovou pitvou člověka, kterou předvedl Mondino de Liuzzi v roce 1315 v Boloni (viz fotky z Teatro anatomico, Palazzo dell'Archiginnasio).

Úzká vazba „Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna“ (ISNB, Institut neurologických věd v Boloni) na samotnou univerzitu umožňuje školení zaměstnanců v rámci programu Erasmus+. Nicméně hlavním motivačním prvkem pro výběr tohoto školícího pobytu byl tzv. Programma di Neurochirurgia dell'Ipofisi. Jedná o multioborovou (neurochirurgie, otorinolaryngologie, endokrinologie, patologie, neuroradiologie) pracovní skupinu, která má rozsáhlé znalosti na poli endoskopické endonazální operativy nejrůznějších patologií spodiny lebeční. Neurochirurgové prof. Diego Mazzatenta s dr. Matteo Zoli, otorinolaryngolové prof. Ernesto Pasquini s dr. Giacomo Sollini mi umožnili ve velice přátelské atmosféře nahlédnout do jejich umění a zejména si rozšířit znalosti. Endoskopicky řeší i rozsáhlé patologie spodiny lebeční a zdokonalují techniku zavírání defektů, které vznikají při výkonech tohoto typu. Úspěšná plastika spodiny je alfou a omegou ke snížení výskytu nežádoucího pooperačního úniků mozkomíšního moku, který může vézt k různým formám zánětu CNS. Obdržel jsem spoustu dobře míněných rad a zejména navázal přátelství, které věřím, že bude možné rozvíjet v budoucnu minimálně formou dalších studijních pobytů. Snad nejdůležitějším poselstvím jejich pracovní skupiny je nutnost rozvoje multioborové spolupráce nejen v teoretické, ale i praktické rovině! Dr. Zoli mi umožnil taktéž vstup na přednášky z anatomie, kde přednáší předmět neuroanatomie, které je dedikován celý další semestr (v rámci 3semetrální anatomie). Jinými slovy, pro chirurga a anatoma je potěšující vidět, že se klade důraz na poskytnutí dostatečného prostoru pro studium předmětu, kteří tvoří jeden z pevných základů oboru medicíny.


Poslední změna: 26. červen 2024 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna