Kolegium děkana

Členové

děkan

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.


proděkan pro rozvoj a informatiku

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.


proděkan pro výuku v angličtině

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.


proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.


proděkan pro vědeckou činnost

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.


proděkan pro doktorské studijní programy a výuku bakalářských programů

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.


proděkan pro výuku zubního lékařství

doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.


proděkanka pro výuku všeobecného lékařství

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.


proděkan pro specializační vzdělávání lékařů

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.


proděkanka pro koncepci a kvalitu výuky

doc. MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.


emeritní děkan

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.


tajemnice

Ing. Věra Tlapáková, MBA


ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.Termíny zasedání kolegia děkana v akademickém roce 2024/2025

ZÁŘÍ

5. 9. 2024

19. 9. 2024


ŘÍJEN

3. 10. 2024

17. 10. 2024

31. 10. 2024

LISTOPAD

14. 11. 2024 – výjezdní zasedání Tábor

28. 11. 2024


PROSINEC

12. 12. 2024LEDEN

9. 1. 2025

23. 1. 2025


ÚNOR

6. 2. 2025

20. 2. 2025


BŘEZEN

6. 3. 2025

20. 3. 2025


DUBEN

3. 4. 2025

17. 4. 2025

30. 4. 2024 (středa)

KVĚTEN

15. 5. 2025

29. 5. 2025


ČERVEN

12. 6. 2025

26. 6. 2025

Poslední změna: 27. červen 2024 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna