Periodika

Časopisy

Acta Medica (Hradec Králové)

Journal of Faculty of Medicine in Hradec Králové


Acta Medica jsou multidisciplinárním lékařským časopisem, který vychází čtyřikrát ročně a publikuje původní a přehledové články a kazuistiky. Časopis vychází pouze v anglickém jazyce. Všechny rukopisy procházejí hodnocením redakční rady a několika nezávislých expertů na dané téma. Časopis vychází v tištěné i elektronické verzi, kde jsou všechny příspěvky publikovány v režimu otevřeného přístupu (Open Access), a je indexován v databázích Scopus, Medline, Bibliographia Medica Čechoslovaca, EBSCO, CNKI, Hiraki a Chemical Abstracts. V PubMed, ve Scopusu a v DOAJ se článek (abstrakt) objeví ihned po publikaci a jednoduchým klinutím na ikonu „Full text“ je dostupný i plný text. Publikovaným článkům je přidělen jednoznačný identifikátor DOI (Digital Object Identifier), který umožňuje citační propojení (CrossRef).


ISSN (print) 1211-4286

ISSN (online) 1805-9694Archiv čísel časopisu Acta Medica


Kontakt: ,SCAN

Časopis SCAN je společným časopisem Lékařské fakulty HK a Fakultní nemocnice HK, který vychází od r. 1991. V současné době je vydáván 4 x ročně, vždy v nákladu 600 ks. Šéfredaktorem časopisu je prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., a výkonnou redaktorkou časopisu je Mgr. Iveta Juranová. Časopis je v první řadě určen všem zaměstnancům FN HK a LF HK, ale také studentům a laické veřejnosti jako informační zdroj o dění v obou institucích a zároveň kronika jejich činnosti.Archiv čísel časopisu SCAN


Kontakt: ,
Ostatní fakultní časopisy (Acta Medica Supplementum, Lékařské zprávy, Lékařské zprávy Supplementum) jsou archivovány od roku 1997.Poslední změna: 27. červen 2024 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna