Strategie a rozvoj

Strategický záměr Lékařské fakulty v Hradci Králové na období 2021-2025 navazuje na dlouhodobé záměry fakulty z minulých období, o čemž svědčí formulace vizí fakulty. Zároveň upřesňuje strategické cíle budoucího rozvoje v souladu s nároky, které klade na činnosti fakulty aktuální doba a problematika současného společenského vývoje.Lékařská fakulta v Hradci Králové je hrdá na to, že je součástí Univerzity Karlovy. Náš strategický záměr rozvíjí myšlenky univerzitní strategie, doplňuje je a konkretizuje pro podmínky LF HK. Specifikuje jedenáct strategických priorit, v nichž jsou tematicky zachyceny všechny podstatné činnosti v období 2021-2025.Nedílnou součástí Strategického záměru je příloha, ve které jsou rozpracované strategické priority do cílů a opatření k jejich realizaci. Výsledné indikátory a popis výsledků upřesňují cíl, ke kterému bude další rozvoj na fakultě směřovat.


Poslání fakulty


Výuka a výchova budoucích lékařů a zdravotníků všestranně připravených pro výkon povolání ve zdravotnictví. Plnit funkci výukového, vědeckého a společenského centra evropského významu.


Vize fakulty

Lékařská fakulta v Hradci Králové chce být fakultou, která:

 

  • Vychovává absolventy kvalitně připravené pro praxi

  • Realizuje vědeckou a výzkumnou činnost na mezinárodní úrovni

  • Vytváří kolegiální a tvůrčí akademické prostředí

  • Podporuje internacionalizaci ve výuce i vědecké činnosti

  • Reflektuje potřeby společnosti při dodržování akademických a demokratických principů

  • Je nedílnou a respektovanou součástí Univerzity KarlovyPublikován je poslední dlouhodobý záměr a jeho roční aktualizace.

Plán realizace strategického záměru pro rok 2019

Plán realizace strategického záměru pro rok 2018

Plán realizace strategického záměru pro rok 2017

Dlouhodobý záměr 2016-2020

Dlouhodobý záměr 2011-2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru 2016-2020

Aktualizace Dlouhodobého záměru 2013-2014

Aktualizace Dlouhodobého záměru 2012
Poslední změna: 7. červen 2024 13:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna