Akademický senát

Akademický senát LF HK

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovyje samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty a tvoří ho zvolení členové z řad akademických pracovníků a studentů LF HK.

Vedení a členové


Vedení a členové - kontakty


Termíny zasedání

7. 10. 2024

4. 11. 2024

2. 12. 2024

3. 2. 2024


Komise

Předsednictvo Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové v souladu se svým usnesením č. 49/2023, č. 50/2023 a č. 51/2023 ze zasedání AS LF HK, které se konalo dne 3. 4. 2023, jmenuje s účinností od 26. 2. 2024 členy:


  • STUDIJNÍ KOMISE

Ctibora Bělohrada

prof. MUDr. Viktora Chroboka, CSc., Ph.D.

MUDr. Janu Langrovou, Ph.D.

MUDr. Petru Kašparovou, Ph.D.

doc. MUDr. Ottu Kučeru, Ph.D.

MUDr. Kristiána Luxe

MUDr. Vladimíra Mašína, Ph.D.

Kláru Moudrou

Tomáše Pavelku

MUDr. Pavla Póczoše, Ph.D.

MUDr. Olgu Rejtarovou, Ph.D.

Darina Mammena Samsona

Doc. MUDr. Miroslava Solaře, Ph.D.

MUDr. Tomáše Soukupa, Ph.D.

Marka Švába

 

  • KOMISE PRO VĚDU

doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D.

prof. Ing. Jana Kremláčka, Ph.D.

MUDr. Kristiána Luxe

prof. MUDr. Stanislava Mičudu, Ph.D.

doc. MUDr. Jakuba Radochu, Ph.D.

prof. MUDr. Martinu Řezáčovou, Ph.D.

Darina Mammena Samsona

doc. PharmDr. Martina Štěrbu, Ph.D.

doc. MUDr. Ilju Tachecího, Ph.D.

prof. MUDr. Jana Vojáčka, Ph.D.


  • EKONOMICKÁ KOMISE

prof. MUDr. Miloše Broďáka, Ph.D.

doc. MUDr. Ottu Kučeru, Ph.D.

MUDr. Kristiána Luxe

doc. MUDr. Miroslava Solaře, Ph.D.

doc. MUDr. Jakuba Suchánka, Ph.D.

doc. MUDr. Milana Vošmika, Ph.D.


Funkční období komise je shodné s funkčním obdobím předsednictva senátu. Po skončení funkčního období komise jmenuje předsednictvo senátu členy komise na další funkční období.


Akademický senát UK

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.

Zástupci LF HK v AS UK

(pro volební období od 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026)


prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.


Tomáš Pavelka

Adéla Křížová


Více informací


Termíny zasedání AS UK

11. 10. 2024

22. 11. 2024

13. 12. 2024

24. 1. 2024

7. 2. 2024Poslední změna: 1. červenec 2024 11:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna