SVOČ

Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) je na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové věnována značná pozornost, o čemž svědčí i zařazení SVOČ mezi volitelné předměty. Fakulta organizuje fakultní studentské konference nepřetržitě od roku 1954 a v tomto směru má zcela mimořádnou tradici ve srovnání s ostatními lékařskými fakultami.Studenti magisterského a bakalářského studia mají možnost navrhovat svá výzkumná témata nebo se zajímat o stávající zahájené nebo plánované výzkumné projekty na všech pracovištích LF a FN. V současné době jsou zahájeny některé víceleté výzkumné projekty studentů doktorského studia a další budou následovat. U svých učitelů se studenti mohou informovat o podrobnostech a možnostech účasti v řešení daných projektů a o dalších podobných možnostech v lékařském a biomedicínském výzkumu.


Témata SVOČ pro akademický rok 2024/2025


Poslední změna: 18. červenec 2024 07:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna