Vědecká konference LF HK a FN HK

Řadu let pořádané Vědecké konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové prezentují výsledky grantů a výzkumných projektů, kde jsou obě organizace hlavním příjemcem finančních prostředků. Na konferenci zaznívají ústní prezentace řešitelů, kteří ukončili své výzkumné úkoly v předešlém kalendářním roce.


Součástí konference jsou i vystavené plakátové příspěvky nejen ukončených, ale i projektů v řešení.


XXVII. vědecká konference LF HK a FN HK

8. února 2023

Ve středu 8. února 2023 proběhla ve Výukovém centru XXVII. vědecká konference LF HK a FN HK, v rámci které byly odprezentovány výsledků grantů a výzkumných projektů řešených v roce 2022 na Lékařské fakultě v Hradci Králové a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.Na konferenci bylo představeno bezmála 20 úspěšných projektů. Jedním z nich byl například program Nanobio, který se zaměřoval na metody výzkumu nanomateriálů pro testování jejich bezpečnosti. Posluchačům ho společně odprezentovali prof. Ing. Zdeněk Fiala, cSc. a Mgr. Tereza Švadláková, Ph.D. Mezi další úspěšné projekty patřil mimo jiné INOMeD, který představil doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

z ústavu farmakologie. Program se zaměřoval na předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských

technologií v různých lékařských oblastech.


Po celou akci panovala na konferenci příjemná atmosféra a v průběhu celého dne se jí zúčastnilo asi 100

zaměstnanců LF HK a FN HK. 

Kompletní program naleznete zde.

Abstrakta všech projektů si můžete prohlédnout na našem webu. Poslední změna: 11. červenec 2024 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna