Ústav fyziologie

Vědecko-výzkumná práce spolu s výukovou činností a aktivitami spojenými s chodem fakulty jsou tři základní pilíře pracovních aktivit zaměstnanců Ústavu fyziologie. Akademičtí pracovníci ústavu každoročně publikují výsledky své vědecko-výzkumné činnosti v renomovaných impaktovaných časopiscech a prezentují na odborných národních i mezinárodních konferencích. Mimo řešení řady vlastních grantových projektů se zaměstnanci Ústavu fyziologie podílejí na recenzním řízení národních a mezinárodních grantů a odborných vědeckých publikací pro mezinárodní renomované časopisy. Akademičtí pracovníci ústavu se rovněž účastní přípravy vědeckých monografií. Vědecko-výzkumné aktivity Ústavu fyziologie se dlouhodobě zaměřují především na experimentální hepatologii a mitochondriální fyziologii (nealkoholová tuková nemoc jater), experimentální kardiologii (kardiotoxicita antineoplastických látek) a studium metabolismu proteinů a aminokyselin ve zdraví a nemoci.


Hlavní výzkumná témata

  • Metabolismus a bioenergetika - studium nealkoholové tukové nemoci jater (NAFLD) s akcentem na bioenergetické aspekty; nutriční a farmakologické ovlivnění rozvoje NAFLD (NASH); reverzibilta pokročilejších forem NAFLD; využití ketodiety v léčbě dědičných poruch ATP syntázy; poruchy metabolismu lipidů a sacharidů při syndromu obstrukční spánkové apnoe

  • Kardiotoxicita antineoplastických látek; studium remodelace myokardu u za různých patologických stavů

  • Metabolismus proteinů a aminokyselin ve zdraví a nemoci, prof. Holeček


Vědecko-výzkumné skupiny

  • Skupina Experimentální hepatologie a mitochondriální fyziologie

  • Skupina Experimentální kardiologie

  • Skupina Metabolismus proteinů a aminokyselin ve zdraví a nemociDosažené úspěchy

  1. Pořádání mezinárodní konference MiP 2017 "12th Conference on Mitochondrial Physiology: The role of mitochondria in lifestyle and metabolic syndrome - COST MitoEAGLE perspectives and MitoEAGLE WG and MC Meeting" v Hradci Králové v roce 2017.

  2. Vyžádané přednášky na International Council on Amino Acids, Tokyo, 2018 (prof. Holeček); Society on Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders, Lisabon, 2022 (prof. Holeček).

  3. Odborná monografie prof. Holečka "Aminokyseliny - fyziologie, patofyziologie a jako doplněk stravy", GRADA (únor 2023); kapitoly v odborné monografii "Hepatologie", GRADA 2022 (prof. Červinková, doc. Kučera, dr. Šafka).


Ceny České hepatologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikovanou práci v oboru hepatologie (2009, 2013, 2015, 2017 a 2020). Cena České fyziologieké společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci (2015). Ceny České hepatologické společnosti ČLS JEP za nejlepší poster (2006, 2013, 2014, 2015 a 2022) a přednášku (2009, 2010) na Májových hepatologických dnech. Objasnění patogeneze vzestupu větvených aminokyselin (valin, leucin a isoleucin) u diabetu a jejich poklesu u cirhózy jater (prof. Holeček).


Poslední změna: 21. červen 2024 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna