Ústav nelékařských studií

Naše pracoviště zajišťuje jak teoretickou, tak i praktickou část výuky v bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství a nově od akademického roku 2024 - 2025 v bakalářském studijním programu Porodní asistence. Příprava nového studijního programu Porodní asistence byla kompletně financována z projektu NPO transformace vysokých škol, který byl zaměřen na tvorbu nových profesně zaměřených studijních programů. Kromě výuky v již zmiňovaných bakalářských studijních programech zajišťujeme výuku v předmětech Základy péče o pacienta I, II v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a General medicine ve druhém ročníku. Inovujeme výukové metody, rozšiřujeme e-learningové studijní opory, modernizujeme metodické postupy výuky praktických dovedností a studijní materiály jsou průběžně obnovovány, doplňovány a aktualizovány dle nejnovějších poznatků v oboru Ošetřovatelství a v oboru Porodní asistence. V rámci celoživotního vzdělávání zajišťujeme certifikovaný vzdělávací kurz Mentor klinické praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci. V dlouhodobé strategii rozvoje LF a návaznosti na bakalářské studijní programy plánujeme připravit k akreditaci vybrané nelékařské magisterské studijní programy.


Hlavní výzkumná témata

  • Individualizovaná péče o pacienta z ošetřovatelského i medicínského pohledu

  • Pacientovo pojetí nemoci

  • Kvalita života vybraných skupin pacientů a žen během těhotenství a mateřství


Vybavení

V souvislosti s metodikou kvantitativního a kvalitativního výzkumného přístupu u našich témat využíváme obligátní nástroje umožňující záznam respondentových odpovědí či výpovědí a jejich následnou analýzu a zpracování.


Tuzemská spolupráce

  • Spolupracujeme s vybranými klinickými pracovišti Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

  • Spolupracujeme s Ústavy ošetřovatelství z partnerských lékařských a nelékařských fakult.


Mezinárodní spolupráce

  • Partnerskými subjekty v oblasti mezinárodní spolupráce jsou zejména Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě.

  • Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislavě


Mimořádné úspěchy

Vytvoření standardizovaného specifického dotazníku QOL-GRAV hodnotícího kvalitu života žen v těhotenství, který je v současné době žádán, překládán a využíván i mimo ČR.


Poslední změna: 27. červen 2024 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna