Ústav patologické fyziologie

Vědeckou aktivitou Ústavu patologické fyziologie je elektrofyziologický výzkum zrakového vnímání a mozkových funkcí a jeho možné diagnostické aplikace. Zaměřujeme se hlavně na neurooftalmologii, ale úzce spolupracujeme i s dalšími klinickými pracovišti jako například infekční, psychiatrickou a dětskou klinikou. Naše aktivity probíhají v Elektrofyziologické laboratoři, která byla založena v 70. letech prof. J. Peregrinem a prof. J. Svěrákem a která je od 1.10.2019 společným pracovištěm Ústavu patologické fyziologie a Ústavu lékařské biofyziky. Jedná se patrně o nejvýznamnější laboratoř svého druhu v ČR a jediného českého zástupce v International Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV). Naše laboratoř má řadu prioritních výsledků na poli výzkumu v oblasti pohybových evokovaných potenciálů a zrakové "mismatch" negativity a jejich praktického uplatnění. V současné době testujeme námi vyvinuté mobilní zařízení určené pro vyšetření VEP a snažíme se o jeho komerční používání (https://www.veppeak.com/). Díky přístrojovému vybavení můžeme propojit funkční (VEP, ERP, EEG) a morfologické přístupy (refraktometrie, OCT) ve zkoumané oblasti.


Za specifickou aktivitu patofyziologické části laboratoře lze považovat vyšetřování širokého spektra VEP a kognitivních potenciálů, které přesahuje mezinárodní standardy dané doporučením ISCEV a významně zvyšuje jeho senzitivitu. Výsledkem těchto aktivit je i poměrně vysoká citovanost našich publikací.


Hlavní výzkumná témata

  • Analýza nestacionarity VEP jako nového potenciálního diagnostického kritéria

  • Uplatnění mobilního přístroje VEPpeak pro objektivizaci změn kognitivních funkcí v rámci psychiatrických onemocnění (např. schizofrenie)

  • Distanční zraková rehabilitace slabozrakých seniorů s makulární degenerací


Vědecko-výzkumné skupiny

Základní vědecko-výzkumný tým tvoří t.č. všichni VŠ i SŠ zaměstnanci našeho pracoviště, ale i někteří pracovníci ústavu lékařské biofyziky, který společně řeší výzkumná témata. Jde o skupinu zaměřenou na elektrofyziologii zrakového vnímání.


Vybavení

  • 16 VEP - TrueTrace (Deymed) - registrace zrakových evokovaných potenciálů, možnost zaznamenání očních pohybů

  • 64 kanálové EEG - TrueScan (Deymed) - mapování mozkové aktivity se vzorkovací frekvencí do 3 kHz

  • perimetr HEP (Heidelberg Engineering) - počítačový perimetr pro vyšetření pomoci flicker podnětů

  • OCT Spectralis (Heidelberg Engineering) - vyšetření sítnice s rozlišením jednotek mikrometrů

  • EyELink 1000 plus (SR research) - zařízení pro registraci očních pohybů

  • NeuroConn DC stimulátor Plus (neurocare group AG) - jednokanálový přístroj pro neinvazivní transkraniální proudovou stimulaci

  • MagStim R30 (Magventure) - TMS přístroj pro neinvazivní transkraniální repetitivní stimulaci


Dosažené úspěchy

2018, 2020 Marmor Award for Clinical Innovation in Visual Electrophysiology
Poslední změna: 19. březen 2024 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna