Klinika pracovního lékařství

Po stránce medicínské jsme schopni dostát požadavkům kladeným na obdobná pracoviště v našem oboru, sloužíme jako pracoviště poskytující komplexní i specializované pracovnělékařské služby pro zaměstnavatele v regionu, i konzultační služby pro praktické lékaře ve spádu, především při vyšetřování jejich pacientů metodami, které nemají k dispozici. Vědecká činnost pracoviště je zaměřena na získávání nových poznatků o tradičních profesionálních onemocněních, i nově zjišťovaných nemocech souvisejících s pracovní činností a pracovním prostředím.


Hlavní výzkumná témata

  • Dlouhodobé následky profesionálního COVID-19

  • Pneumokoniózy způsobené různými druhy fibrogenních prachů


Spolupráce

Klinika pracovního lékařství FN Olomouc, příprava sopolečného projeku v oblasti post-COVID syndromu.Poslední změna: 19. březen 2024 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna