Plicní klinika

Plicní klinika je klinickým pracovištěm zaměřeným na akutní a chronická respirační onemocnění a na všechny formy mykobakteriálních infekcí dospělých pacientů. Současně s tím Plicní klinika zajišťuje v režimu 24/7 bronchoskopické výkony pro dospělé a dětské pacienty. Nad rámec výše uvedeného se Plicní klinika věnuje problematice spánkových poruch dýchání (pneumolog odborně vede mezioborové Centrum poruch spánku a biorytmů), zapojuje se do problematiky pneumoonkologie a pneumoonkochirurgie, zaměřuje se na cystickou fibrózu dospělých a pečuje o post-COVID pacienty (pneumolog vede mezioborové Centrum post-COVID péče). Plicní klinika je složena z ambulantní a lůžkové části. Ambulantní trakt obsahuje dvě všeobecné ambulance, dlouhou řadu specializovaných poraden, bronchoskopické oddělení a oddělení funkční diagnostiky a v neposlední řadě i stacionář pro ambulantní podávání onkologické a imunosupresivní terapie. Lůžková část je rozdělena na standardní lůžkové oddělení a na jednotku intenzivní péče. Hlavní čtyři funkce Plicní kliniky jsou diagnostika a léčba respiračních chorob, pregraduální a postgraduální vzdělávání, klinický výzkum a participace na III.roli university (edukaci široké veřejnosti, účast na dobrovolnické práci a podobně).


Hlavní výzkumná témata

 • Chronická obstrukční plicní nemoc

 • Bronchiální astma

 • COVID a post-COVID


Vědecko-výzkumné skupiny

 • Výzkumná skupina CHOPN - koordinující aktivitu České multicentrické výzkumné databáze chronické obstrukční plicní nemoci (od roku 2012) a pilotního projektu časné detekce CHOPN v rizikové populaci ve spolupráci s ÚZIS ČR (od roku 2018)

 • Výzkumná skupina ASTMA - působící v oblasti obtížně léčitelného a těžkého refrakterního astmatu (mimo jíné koordinující činnost NCTA - Národního centra těžkého astmatu v ČR, od roku 2008)

 • Výzkumná skupina věnovaná problematice post-COVID postižení (provádějící monocentrický výzkum v rámci FN HK a současně koordinující aktivity multicentrického sledování post-COVID nemocných ve spolupráci s ÚZIS ČR (od 2021)


Vybavení

 • Vybavení funkční laboratoře - dvě laboratoře pro nemocné vč.infekčních pacientů a osob s post-COVID

 • Vybavení bronchoskopického sálu - vč. intervenční a dětská bronchoskopie


Dosažené úspěchy

 • Mikuláš Skála - 1. nejlepší publikace ČPFS ČLS JEP do 35 let s IF (2021)

 • Vladimír Koblížek - 1. nejlepší publlikace ČPFS ČLS JEP nad 35 let s IF (2020)

 • Vladimír Koblížek - 2.nejlepší publlikace ČPFS ČLS JEP nad 35 let s IF (2019)


Vznik unikátního doporučeného postupu zaměřeného na diagnostiku a léčbu CHOPN (v roce 2013 s up-datem v roce 2022) a vznik podobného dokumentu na poli průduškového astmatu (v roce 2017). Obě doporučení byla publikována v časopisech s IF a mají řadu citací. V roce 2006 vznikla na Plicni klinice unikátní (z pohledu ČR) ambulance věnující se komplexní plicní rehabilitaci u osob se závažným respiračním postižením. V roce 2018 byl otevřen mezinárodně unikátní Park plicní rehablitace v areálu FN HK - zde probíhá ambulantní plicní rehabilitace venku v reálných podmínkách - schody, kopec, chůze po nerovném terénu.


Poslední změna: 19. březen 2024 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna