Nefrologická klinika

Pracoviště poskytuje komplexní nefrologickou péči, zahrnující diagnostiku a léčbu akutních i chronických onemocnění ledvin. Specializuje se na dispenzarizaci pacientů s vážnými nemocemi ledvin a přípravu na dialýzu a transplantaci. Ve spolupráci s Transplantačním centrem se zaměřuje na předtransplantační vyšetření a sledování pacientů po transplantaci. Nabízí jak pravidelnou hemodialýzu, tak peritoneální dialýzu, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám pacientů. Hemodialýza se provádí v chronickém i akutním dialyzačním sále, kde pacienti podstupují procedury obvykle třikrát týdně. Akutní dialyzační sál prošel nedávno rekonstrukcí a slouží k léčbě pacientů s náhlým selháním ledvin.


Pracoviště využívá nejmodernější monitorovací a léčebné technologie a poskytuje péči pacientům z jiných oddělení, například formou „prázdninových dialýz“. Při peritoneální dialýze, která je domácí léčbou, pacient dochází na pravidelné kontroly do nově vybudované vyšetřovny. Spolupráce s III. interní gerontometabolickou klinikou a dalšími klinickými pracovišti zajišťuje komplexní péči o hospitalizované nefrologické pacienty. Ambulantní péče je poskytována v nefrologické a transplantační poradně, kde je nutné objednání na základě doporučení od lékaře. Pacienti jsou přijímáni do péče na základě rozhodnutí odborného lékaře po vyšetření a stanovení dalšího postupu.


Poslední změna: 8. červenec 2024 14:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna