Klinika urgentní medicíny

Hlavní výzkumná témata

  • Časná diagnostika závažných neúrazových stavů se zaměřením na kardiovaskulární na kardiovaskulární onemocnění

  • Aplikace plné krve u závažně krvácejících pacientů


Vědecko-výzkumné skupiny

  • Řešitelé studie ENDEMIC (Jakl, Grenar, Nový; spolupráce s IKAK: Mědílek, Pudil)

  • Řešitelé studie STOP-LORE (Čermáková; spolupráce s IKAK: Malý, Varhaník)

  • Řešitelé studie RABBIT 2 (Kočí, Berková; spolupráce ZZS KHK: Truhlář)


Vybavení

Ultrazvukový přístroj: časná detekce život ohrožujících stavů, které nelze srovnatelně rychle odhalit jinými prostředky.


Dosažené úspěchy

  • V rámci ČR prioritní podávání plné krve, v rámci Evropy teprve třetí země, kde se podává plná krev v přednemocniční péči

  • Zahájení vzdělávání v oblasti point-of-care ultrasonografie na republikové úrovni
Poslední změna: 19. březen 2024 14:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna