Kardiochirurgická klinika

Vědecko-výzkumná aktivita je vedle výuky a poskytování léčebně-preventivní péče hlavní jedním ze základních pilířů pracovních aktivit kliniky. Lékaři Kardiochirurgické kliniky publikují ročně celou řadu původních vědeckých prací, nejčastěji v prestižních zahraničních periodikách s impakt faktorem. Aktivní jsou rovněž i z hlediska počtu přednášek včetně vyzvaných sdělení na národních i mezinárodních fórech. Z hlediska publikační aktivity ve smyslu objemu tak i kvality patří Kardiochirurgická klinika mezi čelní česká kardiochirurgická pracoviště. To je patrné i na vysokém počtu lékařů, kteří úspešně ukončili postgraduální studium a dále na počtu docentů i profesorů, který je ve srovnání s ostatními českými kardiochirurgickými pracovišti nejvyšší. Autorské týmy kliniky stojí za celou řadou monografii zaměřených na léčbu chlopenních vad, některé z nich byly přeloženy do angličtiny a publikováni v prestižním zahraničních vydavatelstvích. Pracoviště má velmi dobře nastavenou národní spolupráci jak v rámci LF HK, tak i s ostatními českými kardiovaskulárními centry, zejména s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Aktivní je spolupráce rovněž na mezinárodní úrovni včetně aktivní participace na řadě mezinárodních multicentrických studií. Přednosta kliniky, prof. Vojáček, aktivně působí v European Association for Cardio-Thoracic Surgery.


Spolupráce

  • CKTCH

  • UZIS


Zahraniční spolupráce

  • AVIATOR
Poslední změna: 27. červen 2024 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna