Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická klinika FNHK patří k největším a nejstarším neurochirurgiím v České republice. Vedle poskytování špičkové medicínské péče se jako fakultní pracoviště intenzivně věnuje i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. NCH klinika každoročně pořádá postgraduální kurz pro mladé neurochirurgy a pravidelně organizuje podzimní spondylochirurgické multioborové setkání zaměřené hlavně na rehabilitační péči. Lékaři kliniky se pravidelně účastní mnoha tuzemských i zahraničních kongresů, publikují v impaktovaných vědeckých časopisech a podílejí se na přípravě řady monografií. V oblasti vědecké činnosti klinika spolupracuje s výzkumnými pracovišti nejenom v Hradci Králové, ale i v dalších místech v ČR (AV Praha, CEITEC Brno, TU Liberec). V rámci klinických a preklinických studií se klinika dlouhodobě zabývá výzkumem v oblastech cévní neurochirurgie, onkoneurochirurgie a minimálně invazivní páteřní chirurgie. NCH klinika participuje jak na preklinickém výzkumu patofyziologických procesů, tak na syntéze nových potencionálních léčiv, podílí se i na zdokonalování operačních technik a zavádění nových operačních postupů. V rámci léčby páteřních onemocnění patří klinika mezi Centra vysoce specializované spondylochirurgické péče v ČR. Soustředí se především na rozvoj miniinvazivních spinálních technik, v čemž patří mezi špičková pracoviště nejenom u nás, ale i v Evropě.


Hlavní výzkumná témata

 • Mozková mikrodialýza u pacientů s aneurysmatickýcm subarachnoidálním krvácením

 • Výzkum nových léčiv a potencionálních prediktivních biomarkerů u pacientů s multiformním glioblastomem

 • Experimentální výzkum léčby míšního poranění


Vědecko-výzkumné skupiny

 • Výzkumná skupina patofyziologie a léčby glioblastomu (Krůpa, Soukup, Kujovská, Górecki, Vajrychová, Paulíková, Korábečný)

 • Výzkumná skupina léčby hypofyzárních patologií (Česák, Póczoš, Gabalec, Soukup)

 • Výzkumná skupina léčby míšního poranění a subarachnoidálního krvácení (Adamkov, Krůpa, Hejčl, Jendelová)


Vybavení

 • Loop-X (inovativní radiologický přístroj umožňující peroperační 3D zobrazení kostěných struktur páteře při instrumentovaných operacích)

 • Mozková mikrodialýza (analyzátor sloužící k real-time určení klíčových metabolitů získaných z mozkového mikrodialyzátu. Získané informace slouží ke zpřesnění obrazu mozkového metabolismu a jsou využívané k personalizované léčbě pacienta)

 • Exoskop (Nová generace mikroskopu sloužící k detailnějšímu peroperačnímu obrazu umožňující lepší orientaci operatéra při operacích hlubokých struktur mozku)


Dosažené úspěchy

 • Cena Rudolfa Petra 2018 - nejlepší neurochirurgická publikace autora do 35 let (Dr. Krůpa)

 • Procházkova cena 2019 - nejlepší chirurgická publikace FN Hradec Králové autora do 35 let (Dr. Krůpa)

 • 1. místo ve Studentské vědecké konferenci LF a FN HK 2016 a 2019 (Dr. Krůpa)


Poslední změna: 19. březen 2024 14:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna