Klinika dětské chirurgie a traumatologie

Klinika dětské chirurgie a traumatologie (KDCHT) patří mezi nejmenší kliniky FN HK a LF HK. Kromě základní léčebně preventivní péče je hlavní náplní pregraduální a postgraduální výchova lékařů a zdravotních sester oboru dětské chirurgie a traumatologie v rámci katedry Chirurgie LF v Hradci Králové. V oblasti vědy a výzkumu probíhá několik projektů zaměřených například na zavádění nových osteosyntetických materiálů v dětské skeletální traumatologii, vliv prenatálních zevních faktorů na novorozenecká onemocnění (zejména nedonošených novorozenců). Je snaha o zavádění výsledků vlastní výzkumné činnosti do běžné praxe - dokončená studie o poranění chámovodů při operacích tříselných kýl u nejmenších dětí. Pracoviště v rovině léčebně-preventivní i vědecko-výzkumné spolupracuje zejména s klinikami napříč Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, dále s klinikami a ústavy Lékařské Fakulty v Hradci Králové, Farmaceutické Fakulty v Hradci Králové a Univerzitou obrany. Multicentrické studie jsou realizovány ve spolupráci s ostatními klinikami a pracovišti zabývajícími se problematikou diagnostiky a léčby chirurgických onemocnění a úrazů u dětí v České republice a na Slovensku.Klinika je propagátorem miniinvazivních postupů v léčbě měkkotkáňových onemocnění, vrozených vad i úrazů u dětí. Podílí se na pořádání odborných a společenských akcí České pediatricko-chirurgické společnosti, v jejimž výboru má dlouholeté a trvalé zastoupení.


Hlavní výzkumná témata

 1. Využití vstřebatelného osteosyntetického materiálu v dětské traumatologii - prim. MUDr. A. Šafus

  = experimentální model s použitím biodegradabilního osteosyntetického materiálu při poranění v oblasti růstové ploténky (prase)

  = klinická část výzkumu porovnává použití konvenčního a biodegradabilního OS materiálu při standardní zlomenině dolního konce holenní kosti u dětí.

 2. Epidemiologie, patofyziologie a klinické aspekty střevní morbidity u nezralých novorozenců - MUDr. J. Lešková

  = experiment sleduje vliv intra-amniálního zánětu a infekce na střevo plodu potkana

  = klinická část zjišťuje vliv prenatálních faktorů na vznik a vývoj střevní morbidity u novorozenců z těhotenství komplikovaných předčasným odtokem plodové vody a vliv postnatálních faktorů na vznik a vývoj střevní morbidity u nezralých novorozenců.

 3. Vliv intrabronchiální aplikace exogenního surfaktantu na kontuzní plíci - MUDr. Merkl

  = experimentální model na praseti zkoumá vliv intrabronchiální aplikace surfaktantu u těžké kontuze plíce. Při těžké kontuzi plíce může nastat ARDS (acute respiratory distress syndrome), což je závažnou komplikací tohoto stavu, vyžadující intenzivní a dlouhodobou ventilaci.


Vědecko-výzkumné skupiny

 • MUDr. Šafus, doc. MUDr. Čečka, Ph.D, MUDr. Štichhauer, Ph.D., doc. MUDr. Pešl, Ph.D.(FTN Praha), MVDr. Radochová, doc. MVDr.Novobilský (Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno) - viz projekt 1

 • MUDr. Lešková, doc. MUDr. Kacerovská Musilová, Ph.D., MUDr. Štichhauer, Ph.D., MUDr. Malý Ph.D.- viz projekt 2

 • MUDr. Merkl, MUDr. Štichhauer, Ph.D., doc. MUDr. Astapenko, Ph.D, MUDr. Kraus, MVDr. Radochová, prof.MUDr. Páral Ph.D., doc. MUDr. Lochman Ph.D. - viz projekt 3


Dosažené úspěchy

 • Spolupořádání a pětinásobná aktivní účast na sedmém kongresu Světové organizace dětských chirurgů WOFAPS, který se uskutečnil v říjnu 2022 v Praze.

 • Účast na mezinárodní světové studii zabývající se léčbou vrozených vývojových vad u dětí. Studie porovnávala průběh a výsledky léčby jednotlivých vrozených vývojových vad v zemich s vysokým, středním a nízkým ekonomickým standardem. Výsledky byly publikovány v časopisu Lancet v roce 2021.


Poslední změna: 1. červenec 2024 15:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna