Klinika nemocí kožních a pohlavních

Klinika nemocí kožních a pohlavních se v současné době zaměřuje na imunodermatologii, fotobiologii, estetickou a korektivní dermatologii, venerologii, hojení ran, biologickou terapii a virologii. Do úzké interdisciplinární spolupráce je možno zahrnout péči o nemocné s autoimunitními puchýřnatými dermatózami (spolupráce s parodontologickým odd. Stomatologické kliniky). Jednou ze současných priorit výzkumu je analýza výsledků biologické léčby psoriázy. V posledních letech došlo k významnému rozvoji léčebné péče v oblasti hojení ran. Epidemiologie sexuálně přenášených onemocnění a zajištění co nejširšího spektra moderních diagnostických metod v systému „surveillance“ těchto onemocnění ovlivňujících významných způsobem zdravotní stav populace je další prioritou kliniky, včetně navázání užší spolupráce s gynekologickou a urologickou klinikou. Lékaři kliniky publikují v českých i mezinárodních periodikách, podílí se na tuzemské výzkumné činnosti a přednáší na domácích i zahraničních akcích (kongresy EADV apod.). V posledních letech se podíleli i na vzniku řady odborných učebnic (Salavec – Klinická dermatovenerologie 1. a 2. díl; Diferenciální diagnostika v dermatovenerologii; Oční projevy systémových onemocnění Salavec, Bartlová). Opakovaně připravují výuková skripta dermatovenerologie, jsou autory učebnic a monografií (Ettler, Bělobrádek, Salavec), hlavními řešiteli či spoluřešiteli grantových projektů (Ettler, Salavec) a autory publikací s IF faktorem (Salavec, Čelakovská, Ettler, Hamáková a další).


Hlavní výzkumná témata

  • Vyšetření specifického IgE pomocí molekulární komponentové diagnostiky u pacientů s atopickou dermatitidou. Význam potravinové alergie u pacientů s atopickou dermatitidou.

  • Vyšetření imunologického profilu u pacientů s atopickou dermatitidou. Vyšetření imunofenotypizace pomocí průtokové cytometrie, hodnocení exprese povrchových CD znaků.

  • Tvorba textilních oděvů pro pacienty s atopickým ekzémem (zejména u dětí).


Vědecko-výzkumné skupiny


Vybavení

  • Spektrofotometr v UV a viditelné oblasti


Spolupráce

  • TUL Liberec, VÚB a. s. Ústí nad Labem - výzkumný tým v TAČR, MPO

  • LF UK Plzeň: Jarmila Čelakovská, Komorousová Michaela, Cetkovská Petra, Novák Martin, Čermáková Eva, Bukač Josef, Andrýs Ctirad & Salavec Miloslav (2021) Dermatitis herpetiformis Duhring - evaluation of disease severity and tissue transglutaminase levels in 122 patients on dapsone therapy, Food and Agricultural Immunology, 32:1, 237-252, DOI: 10.1080/09540105.2021.1918067


Mezinárodní Spolupráce

  • Observační studie Globostad OBS15990

  • Publikace Calzavara-Pinton, P (Calzavara-Pinton, Piergiacomo) ; Celakovska, J (Celakovska, Jarmila) ; Lapeere, H (lapeere, HilDe) ; Al-Ahmad, M (Al-Ahmad, Mona) ; Chu, CY (Chu, Chia-Yu) ; Wu, JM (Wu, Jiangming); Ardeleanu, M (Ardeleanu, Marius), Ozturk, ZE (Ozturk, Zafer E. Baseline patient demographics and comorbidities in patients with atopic dermatitis from the GLOBOSTAD registry. British Journal of Dermatology; 187, 3, E 110-111. Meeting abstract 224: JCR, JCI Q1


Poslední změna: 2. červenec 2024 08:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna