Rehabilitační klinika

Ke třem základním činnostem rehabilitační kliniky patří, mimo léčebně preventivní a výukové činnosti, i vědecko-výzkumná činnost spolu s činností publikační.

Vzhledem k faktu, že při péči o pacienty rehabilitace spolupracuje s prakticky všemi ostatními klinickými obory, rozvíjí se v současné době tato spolupráce i v oblasti výzkumu.


Hlavní výzkumná témata

  1. Základní charakteristiky chůze u neurologických pacientů (MUDr. Libuše Smetanová, Ph.D.). a pacientů s protézou dolní končetiny (doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.). V současnosti probíhají přípravné práce ve spolupráci s doc. MUDr. Oldřichem Vyšatou, Ph.D. (Neurologická klinika, LF HK UK a FN HK).

  2. Sledování využívání protézy u pacientů po amputaci dolní končetiny (MUDr. Veronika Polanská). V současnosti probíhá příprava projektu ve spolupráci s Ing. Tomášem Mrňákem (Katedra informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové).

  3. Efekt rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů s rekanalizací při cévní mozkové příhodě (MUDr. Martina Tvrdíková). V současnosti probíhá příprava vyšetřovacího protokolu ve spolupráci s MUDr. Liborem Šimůnkem a prof. MUDr. Romanem Herzigem (Neurologická klinika, LF HK UK a FN HK). Projekt dále zahrnuje spolupráci s prof. Ing Janem Kremláčkem (Ústav lékařské biofyziky, LF HK UK)

  4. Účast v registru projektu SPARE (MUDr. Libuše Smetanová, Ph.D.), který je výzkumným záměrem prof. MUDr. Roberta Jecha, Ph.D., Mgr. Oty Gála, Ph.D. a MUDr. Martiny Hoskovcové, Ph.D. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze). Účelem registru je souhrnné vědecké hodnocení údajů velké skupiny pacientů se spastickou parézou prostřednictvím sledování a vyhodnocování funkce horních a/nebo dolních končetin po aplikaci botulotoxinu a/nebo absolvování rehabilitační léčby dle jednotného konceptu.

  5. Účast v programu ERAS (Mgr. Pavlína Savková, doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.), který je zaměřen na včasnou přípravu pacienta před plicní operací s předpokladem následného urychleného zotavení (Enhaced Recovery After Surgery). Spolupráce s doc. MUDr. Vladimírem Koblížkem, Ph.D., MUDr. Vratislavem Sedlákem, Ph.D. (Plicní klinika, LF HK UK a FN HK).


Vědecko-výzkumný tým

Vědecko-výzkumný tým představují lékaři rehabilitační kliniky (viz výše) spolu s některý terapeuty, podporu jim přitom poskytuje sekretariát kliniky. V souvislosti s výrazně mezioborovým postavením rehabilitace spolupracuje klinika s dalšími pracovišti FN HK a LF HK UK.


Vybavení

Pracoviště disponuje množstvím nástrojů a přístrojů, které jsou určeny jak pro rehabilitační léčbu, tak i částečně pro výzkumné využití (např. exoskeletonový systém robotické chůze Lokomat, systém pro diagnostiku a terapii rovnovážných funkcí Balance Master, silové plošiny Bertec, ruční dynamometry, atd.)


Spolupráce

  • Neurologická klinika, LF HK UK a FN HK doc. MUDr. Oldřich Vyšata, MUDr. Libor Šimůnek, prof. MUDr. Roman Herzig

  • Plicní klinika, LF HK UK a FN HK doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

  • Ústav lékařské biofyziky, LF HK UK prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

  • Katedra informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové Ing. Tomáš Mrňák

  • Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Mgr. Oty Gál, Ph.D., MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.


Mezinárodní Spolupráce

V rámci mezinárodní spolupráce pracoviště navázalo kontakty s Rehabilitation Hospital, který je součástí Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer (prof. Gabriel Zelig), jež je výukovým pracovištěm Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University. V současnosti probíhají výměnné pobyty v rámci programu Erasmus+ a existuje oboustranný zájem na výzkumné a publikační spolupráci.


Poslední změna: 1. červenec 2024 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna