Oční klinika

Oční klinika je integrovaným zdravotnickým zařízením, školským a výzkumným centrem ve východočeském regionu. Klinika provádí rozsáhlou škálu diagnostických a léčebných úkonů včetně všech chirurgických zákroků. Specializované poradny pokrývají problematiku očních onemocnění u dětí, komplikací cukrovky, věkem podmíněné makulární degenerace, glaukomu, neurooftalmologie, elektrofyziologie, těžkého poškození zraku.

Poskytujeme superkonziliární činnost v celém oboru oftalmologie.


Hlavní výzkumná témata

 • Zraková rehabilitace slabozrakých

 • Onemocnění rohovek a povrchu oka, včetně suchého oka

 • Onemocnění zadního segmentu oka


Vědecko-výzkumné skupiny

 • Dlouhodobě spolupracujueme s Ústavem patologické fyziologie a biofyziky (prof. Kremláček, dr. Langrová, dr. Szanyi).

 • Zaměřujeme se na elektrofyziologii zrakové dráhya možnosti rehabilitace slabozrakých.


Vybavení

Ke komplexnímu oftalmologickému vyšetření i v průběhu studií a výzkumu používáme všechny přístroje na klinice, OCT, ultrazvuk, fundus kamery, v průběhu operací operační mikroskopy)


Dosažené úspěchy

 • Ukončení grantu NV18-06-00484, kde jsme splnili všechny plánované úkoly i publikační výstupy.

 • Zahájení grantu NV22-06-00039


Spolupráce

 • Spolupráce v rámci výše uvedené skupiny s Psychologickým ústavem Akademie věd (doc. Šikl, dr. Lukavský)

 • Spolupráce s Tyfloservisem v komplexní péči o slabozraké a nevidomé.


Mezinárodní Spolupráce

 • Před pandemií Covid jsme měli rozsáhlou spolupráci S prof. F. Raiskupem z Lékařské fakulty University v Drážďanech na poli onemocnění rohovek.

 • Oční klinika se podílí na řašení velkého množství mezinárodních studií zejména s problematikou onemocnění makuly.


Poslední změna: 19. červen 2024 14:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna