Radiologická klinika

Náplní činnosti Radiologické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové je morfologická diagnostika a miniinvazivní léčba širokého spektra onemocnění dospělých i dětských pacientů s využitím celé řady zobrazovacích metod. V diagnostické části využíváme nejčastěji vyšetření skiagrafická a skiaskopická, vyšetření pomocí ultrasonografie a výpočetní tomografie (CT), vyšetření magnetickou rezonancí (MR), vyšetření pomocí digitální subtrakční angiografie (DSA) nebo mamografická vyšetření prsou. Miniinvazivní intervenčně radiologická léčba zahrnuje celé spektrum vaskulárních a nevaskulárních výkonů. Vaskulární intervenční zákroky představují komplexní léčbu onemocnění tepenného, žilního či lymfatického systému celého těla s výjimkou výkonů na srdci a věnčitých tepnách. Nevaskulární výkony zahrnují bioptické odběry orgánových vzorků, drenáže tekutinových kolekcí, ablační léčbu nádorů, výkony na žlučových cestách, muskuloskeletálním aparátu či léčbu bolesti. Lékaři Radiologické kliniky se aktivně účastní mezioborových vizit, seminářů a indikačních vizit. Podílejí se na výuce pregraduální i postgraduální, a to nejen lékařů, ale i radiologických asistentů. Je také nedílnou součástí mezioborových center. Radiologická klinika pořádá pravidelné vzdělávací akce, certifikované kurzy, kmenové zkoušky, atestace a další.


Oddělení nukleární medicíny

Oddělení nukleární medicíny poskytuje celé spektrum radionuklidových diagnostických a terapeutických metod, a to především u pacientů s malignitami.


Hlavní výzkumná témata

Radiologická klinika

 • Zobrazovací diagnostika a endovaskulární léčba ischemických cévních mozkových příhod (marná rekanalizace, akutní rekanalizace pomocí stentu u intrakraniální aterosklerózy).

 • Endovaskulární léčba mozkových aneuryzmat (remodelační léčba pomocí flowdiverteru, rekonstrukční léčba pomocí stentu a spirál, užití blokátorů glykoproteinových receptorů IIb/IIIa při léčbě akutních trombotických komplikací).

 • Endovaskulární léčba durálních arteriovenózních píštělí.

 • Kombinace endovaskulární a chirurgické léčby piálních arteriovenózních malformací.

 • Zavádění stentgraftů při léčbě onemocnění hrudní a břišní aorty.

 • Endovaskulární léčba mezenteriální ischémie.

 • Endovaskulární léčba krvácení.

 • Endovaskulární léčba ileofemorální žilní trombózy a plicní embolie.

 • Miniinvazivní léčba chylothoraxu a chylascos.

 • Ablační techniky při léčbě nádorových onemocnění.

 • Miniinvazivní léčba bolestí páteře.

 • Léčba bolesti u onkologických pacientů.

 • Sledování radiační zátěže při intervencích.

 • Sledování radiační zátěže u nemocných s CT vyšetřením plic a břicha.

 • Nevaskulární bioptické zákroky.


Oddělení nukleární medicíny

 • Radionuklidová diagnostika maligních nádorů pomocí pozitronových a fotonových radiofarmak.

 • Radionuklidová terapie karcinomů štítné žlázy a prostaty.


Vědecko-výzkumné skupiny

Radiologická klinika

 • Skupina pro ischemické cévní mozkové příhody – spolupráce s Neurologickou klinikou LF HK UK a FN HK

 • Skupina pro léčbu portální hypertenze pomocí transjugulární intrahepatální portosystémové spojky – spolupráce s 2. interní gastroenterologickou klinikou LF HK UK a FN HK

 • Skupina pro léčbu onemocnění hrudní a břišní aorty – spolupráce s Kardiochirurgickou klinikou a Chirurgickou klinikou LF HK UK a FN HK

 • Skupina pro léčbu ileofemorální žilní trombózy a plicní embolie – spolupráce s 1. interní kardioangiologickou klinikou LF HK UK a FN HK

 • Skupina pro diagnostiku a léčbu karcinomu plic – spolupráce s Plicní klinikou a Kardiochirurgickou klinikou LF HK UK a FN HK

 • Skupina pro léčbu karcinomu ledvin a prostaty – spolupráce s Urologickou klinikou a Klinikou onkologie a radioterapie LF HK UK a FN HK

 • Skupina pro léčbu bolesti zad – spolupráce s KARIM, Neurochirurgickou klinikou a Neurologickou klinikou LF HK UK a FN HK

 • Spolupráce s ÚSL – CT virtopsie

 • Spolupráce s myelomovou skupinou – IV. interní hemato-onkologická klinika LF HK UK a FN HK

 • Pracoviště se podílí na řadě zahraničních klinických studiích.


Oddělení nukleární medicíny

Pracoviště se podílí na celé řadě klinických zkoušení nových léčiv v tuzemsku i zahraničí.


Vybavení

Radiologická klinika

Radiologická klinika disponuje celkem devíti stacionárními a dvanácti mobilními skiagrafickými přístroji, dvěma skiaskopickými přístroji, dále jedenácti ultrazvuky, třemi CT a třemi MR přístroji, dvěma angiografickými komplety a dvěma mamografy. Dále je vybavena přístrojem pro mikrovlnou a radiofrekvenční ablaci. Pro léčbu bolesti je vybavena pulzním radiofrekvenčním a kyslíko-ozonovým generátorem.


Oddělení nukleární medicíny

 • hybridní PET/CT: radionuklidová onkologická diagnostika

 • hybridní SPECT/CT: radionuklidová onkologická diagnostika
Poslední změna: 9. červenec 2024 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna