Stomatologická klinika

Stomatologická klinika LF HK UK a FN HK je renomovaná instituce spojující klinickou praxi, pregraduální a postgraduální výuku a pokročilý vědecký výzkumu v oboru zubní lékařství. Pracoviště je uznávané pro svou inovativní práci v poznání vztahu orálního a celkového zdraví, výzkumu kmenových buněk, regenerativní medicíny, 3D tisku, frézování a vývoje nových materiálů pro aplikace v zubním lékařství. Vědecké týmy zde pracují na projektech s cílem zlepšit diagnostické a terapeutické postupy, jejichž indikace přesahují obor zubního lékařství.

Spolupráce s domácími i mezinárodními institucemi zvyšuje kvalitu výzkumu i vzdělávání. Kromě toho pracoviště pravidelně dosahuje významných úspěchů, které jsou publikovány v prestižních vědeckých časopisech a představovány na odborných konferencích. Díky zaměření na inovace a transfer technologií má klinika významný dopad na kvalitu péče poskytované pacientům a na celkový pokrok v oboru.


Hlavní výzkumná témata

  • Výzkum v oblasti kmenových buněk izolovaných ze zubních tkání (izolace, charakterizace, kryokonzervace)

  • Výzkum v oblasti regenerativní medicíny a orálního zdraví (léčba parodontitidy, sinusitidy odontogenního původu, regenerativní endodoncie)

  • Onemocnění sliznice dutiny ústní, slinných žláz a parodontu


Vybavení

  • Vybavená laboratoře tkáňových kultur

  • Intraorální 3D skener, CNC frézka, 3D tiskárna


Spolupráce tuzemská

  • Contipro a.s.: doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc.


Spolupráce mezinárodní

  • University of Tennessee, Heath Science Center, Memphis, Tennesse, USA: George T.-J. Huang, DDS, MSD, DSc


Poslední změna: 18. červenec 2024 08:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna