Ústav soudního lékařství

Ústav soudního lékařství LF HK a FN HK zajišťuje kompletní soudnělékařský servis pro region Královéhradeckého kraje.

 

Mezi poskytované služy patří především pitevní provoz dle  zákona č. 372/2011 Sb . O zdravotních službách a dle trestního řádu (pitvy zdravotní nařízené prohlížejícím lékařem i pitvy soudní nařízené orgány činnými v trestním řízení) :


 • provádění pitev osob zemřelých náhlou smrtí mimo zdravotnická zařízení

 • provádění pitev osob zemřelých násilnou smrtí mimo zdravotnická zařízení včetně pitev osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních, pokud jejich hospitalizace byla inidikována z důvodu vnějšího násilí (např. úmrtí po dopravních nehodách či jiných úrazech, intoxikacích, sebevraždách, v souvislosti s napadením druhou osobou)

 • provádění pitev osob zemřelých ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody

 • provádění pitev osob, u kterých bylo vysloveno podezření na nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb

 • odběry biologického materiálu při pitvě a jejich vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných toxických, omamných nebo psychotropních látek (na Ústavu klinické biochemie a diagnostiky FN HK)

 • provádění identifikačních úkonů, vyšetření krevních skupin, biologických stop atd.

 

Ústav soudního lékařství dále zajišťuje:


 • konzultační a konsiliární činnost pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje

 • odbornou a znaleckou činnost pro Policii ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení (soudní pitvy v případě, že smrt poškozené osoby byla nebo mohla být způsobena trestným činem a znalecké posudky poskytující orgánům činným v trestním řízení odborné podklady pro trestně-právní kvalifikaci újmy na zdraví)

 • nepřetržitou konzultační činnost a dosah lékařů k výjezdům Policie ČR na místo činu či nálezu mrtvého těla, včetně prohlídek živých pacientů ve zdravotnických zařízeních

 • pregraduální výuku soudního lékařství pro studenty 5. ročníku studijních oborů všeobecné lékařství a stomatologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové (včetně výuky zahraničních studentů)

 • postgraduální studium v oboru soudní lékařstvíPoslední změna: 21. červen 2024 13:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna