Všeobecné lékařství

Základní informace


Forma studia

prezenční

Druh studa

magisterské

Absolventský titul

MUDr. ("doktor medicíny")

Standartní doba studia

6 let

Zakončení studia

státní rigorózní zkoušky


Přijímací řízení


Příprava na přijímací řízení


Přihláška


Přehledy o počtech přijatých uchazečůCharakteristika studia

Všeobecné lékařství je nezbytným základním kamenem studia medicíny, na které poté navazuje specializace v jednotlivých medicínských oborech či praxe obvodního lékaře. Pro zajištění tréninku důležitých diagnostických i intervenčních metod a postupů v bezpečném prostředí máme pro naše studenty desítky simulátorů a fantomů. Výuka probíhá v oborech teoretických, preklinických a klinických.


Teoretické a preklinické předměty poskytují základ pro pochopení fyziologických a patologických procesů v lidském organismu. V klinických předmětech se studenti prakticky seznamují především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami a principy léčby včetně diferenciální diagnostiky. Klinická výuka probíhá na specializovaných, moderně vybavených pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde se studentům věnují špičkoví odborníci.​. Velký důraz je kladen na praktickou výuku u lůžka. Zásadní a nezastupitelnou roli má nadále osobní kontakt učitele a studentů, kontinuálně však dochází k modernizaci výuky (např. e-learning).


V prvním ročníku převažují morfologické předměty – anatomie s histologií a embryologií, druhý ročník se soustředí na biologii, biochemii a fyziologii. Na začátku studia se posluchači seznamují i s první pomocí a základy praktického lékařství. Po druhém ročníku absolvují prázdninovou praxi v různých nemocničních odděleních a také v ústavech sociální péče. Třetí ročník je věnován především preklinickým oborům – patologii, mikrobiologii a základům vnitřního lékařství a chirurgie. Čtvrtý a pátý ročník je těžištěm výuky klinických oborů. Studenti po čtvrtém ročníku zužitkují své znalosti v průběhu prázdninových praxí z vnitřního lékařství a chirurgie. V šestém ročníku absolvují posluchači předstátnicové praxe z vnitřního lékařství, chirurgie, porodnictví a gynekologie a dětského lékařství v různých nemocnicích po celé republice a někdy také v zahraničí. Součástí státní rigorózní zkoušky je kromě čtyř předmětů ještě hygiena a preventivní lékařství a sociální lékařství – z tohoto předmětu zpracovává každý ze studentů práci na předem zadané téma. Lékařská fakulta dlouhá léta spolupracuje s řadou nemocnic, v nichž mohou naši studenti absolvovat praxi po čtvrtém ročníku, ale i praxe předstátnicové.


Studijní program Všeobecné lékařství připravuje absolventy pro profesní uplatnění v kterékoli oblasti medicíny (interní obory, chirurgické obory, praktické lékařství, laboratorní obory apod.), s výjimkou stomatologie. Studenti mají možnost se zapojit do studentské vědecké činnosti a svůj zájem o budoucí profesní zaměření profilovat výběrem volitelných předmětů. Absolvování studijního programu umožní jak odbornou specializaci formou atestace, tak zapojení do doktorského studia.Kontakt

Referentka pro 1. ročník Všeobecného lékařství: Alena Žaludová

Vedoucí Studijního oddělení: Mgr. Monika Vernerová

Proděkanka pro výuku všeobecného lékařství: prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.Telefon: +420 495 816 334

E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz, zaluda@lfhk.cuni.czPředpisy a směrnice pro uchazeče

Poslední změna: 26. červen 2024 09:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna