Zubní lékařství

Základní informace


Forma studia

prezenční

Druh studa

magisterské

Absolventský titul

MDDr. ("doktor zubního lékařství")

Standartní doba studia

5 let

Zakončení studia

státní rigorózní zkoušky


Přijímací řízení


Příprava na přijímací řízení


Přihláška


Přehledy o počtech přijatých uchazečů


Charakteristika studia

Magisterský studijní program Zubní lékařství klade velký důraz na specializované předměty vyučované Stomatologickou klinikou LF HK UK a FN HK, ale zároveň se všichni studenti musí naučit i mnohá témata ze všeobecné medicíny, aby mohli o své pacienty pečovat s ohledem na jejich celkový zdravotní stav. Program vyžaduje jistou manuální zručnost a velký důraz klade na praktickou výuku ve stomatologických ordinacích.


Program je koncipovaný podle evropských standardů a studenty všestranně připravuje na povolání praktického zubního lékaře. Může na něj navazovat postgraduální vzdělávání v některém ze tří specializačních atestačních programů, jimiž jsou klinická stomatologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortodoncie, a také vědecké studium v doktorském studijním programu Stomatologie, zakončené udělením titulu Ph.D. (doktor) za jménem. Program je průběžně inovován v závislosti na pokrocích učiněných v oboru a v pravidelných časových intervalech je reakreditován (naposledy v r. 2018).


Výuka sestává jak z obecně medicínských, tak stomatologicky zaměřených předmětů. K výukovým účelům slouží učebny jednotlivých ústavů a klinik, nejvíce času však studenti stráví v posluchárnách, preklinických učebnách a ordinacích stomatologické kliniky, která je společným pracovištěm LF HK UK a FN HK. Těžiště přípravy studentů zpočátku spočívá v teoretické a od 3. ročníku studia též v praktické výuce předmětů reprezentujících jednotlivá odvětví moderní stomatologie. Studium je zakončeno státní zkouškou sestávající ze tří částí – dvou praktických, odehrávajících se v zubní ordinaci a v zubní laboratoři, a z části ústní – teoretické. Čerstvě nabyté vědomosti studenti dobře uplatní během praxí vykonávaných v ordinacích smluvních praktických zubních lékařů.Kontakt

Referentka pro 1. ročník Zubního lékařství: Alena Žaludová

Vedoucí Studijního oddělení: Mgr. Monika Vernerová

Proděkan pro výuku zubního lékařství: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.Telefon: +420 495 816 334

E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz, zaluda@lfhk.cuni.cz


Předpisy a směrnice pro uchazeče

Poslední změna: 25. červen 2024 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna