Informace pro uchazeče

Postup při podávání žádosti o habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je zahajováno na návrh uchazeče/ uchazečky. Uchazeč/ uchazečka by se před podáním žádosti měl/ měla seznámit se Zákonem o VŠ a Předpisy Univerzity Karlovy, upravujícími tato řízení, včetně Doporučených hledisek hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem.


Uchazeč/uchazečka předloží tyto vyplněné a podepsané formuláře (viz níže) a dále všechny požadované přílohy (viz Návrh na zahájení řízení), včetně strukturovaného životopisu, potvrzení o délce a rozsahu pedagogické činnosti a v případě habilitačního řízení i habilitační práci v pěti výtiscích a v elektronické podobě v pdf formátu.


Dokumentaci uchazeč/ uchazečka předloží Personálnímu oddělení Lékařské fakulty v Hradci Králové k administrativní kontrole. Podklady jsou předkládány vždy ve dvojím vyhotovení. V případě, že předložené materiály odpovídají požadavkům kladeným na profesory, resp. na docenty Lékařské fakulty v Hradci Králové, doporučí děkan fakulty řízení oficiálně zahájit.


FORMULÁŘE


UŽITEČNÉ INFORMACE
Poslední změna: 24. červen 2024 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Univerzity Karlovy

Šimkova 870

500 03 Hradec Králové


IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208


Tel.: 495 816 111

E-mail:


Podatelna